Nový evropský projekt na recyklaci Li-ion baterií

Datum: 2. 10. 2019    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Francie Francie

Evropský projekt ReLieVe firem Eramet, Suez a BASF plánuje recyklovat všechny materiály v bateriích tak, aby bylo možné je znovu použít pro výrobu nových automobilových baterií.

Francouzské firmy ERAMET a SUEZ společně s německým koncernem BASF oznámily vytvoření aliance pro evropský projekt ReLieVe (Recyklace Li-ion baterií pro elektrická vozidla). Projekt, který byl veřejnosti představen 11. září, obdržel podporu od jedné z agentur Evropské unie, EIT Raw Material. Grant ve výši 4,7 milionu eur je určen na realizaci dvouletého výzkumu recyklace baterií, který bude zahájen v lednu 2020. Například společnost Eramet však provádí výzkum v oblasti recyklace baterií již od roku 2012.
Současné technologie umožňují získat z baterií pouze část aktivních materiálů, jako je lithium, kobalt nebo nikl. Ani ty však nejsou dostatečně čisté pro opětovné použití do nových baterií. Cílem výzkumu ReLieVe je recyklovat všechny materiály tak, aby bylo možné je znovu použít do nových baterií, a to včetně aktivních materiálů.
Projekt, který bude zahájen v lednu 2020, bude zaměřen na celý proces recyklace baterií. Od sběru a demontáže baterií na konci jejich životnosti, přes získávání materiálů, které obsahují, až po výrobu nových automobilových baterií.
Podle společnosti Suez má být do roku 2027 recyklováno asi 50 000 tun baterií, do roku 2035 má být množství recyklovaných baterií ještě desetkrát vyšší.

Zdroj: Les Echos, (l′Usine Nouvelle)
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.