Nový klasifikační systém pro soukromý sektor bude v SAE určovat cenu pracovních povolení

Datum: 26. 5. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Náklady na pracovní povolení se budou pohybovat od 250 do 3450 AED v závislosti na tom, jak společnost dodržuje pracovní předpisy a směrnice země.

Od 1. června zavede Ministerstvo lidských zdrojů a emirátů SAE (MoHRE) nový klasifikační systém pro společnosti soukromého sektoru na základě jejich souladu se směrnicemi. Společnosti budou kategorizovány pomocí automatizovaného systému, který usnadní transparentní změnu klasifikace společnosti na základě postupů prováděných jednotlivými společnostmi nebo uskutečněných transakcí.

Podle státní tiskové agentury WAM klasifikace poskytuje pobídky a výjimky pro společnosti v rámci národních hospodářských priorit a programů emiratizace a zároveň podporuje prioritní odvětví. Klasifikace stanoví nové poplatky za služby vázané na rozhodnutí zaměstnavatelů.

U společností zařazených do kategorie 1 nebudou poplatky vyšší než 250 AED na dva roky, zatímco u společností zařazených do kategorie 2 budou účtovány poplatky ve výši 1200 AED na dva roky. Společnosti úrovně 3 nebudou moci využívat žádné slevy na poplatcích. Poplatky za vydání nebo prodloužení pracovních povolení tak budou činit 3450 AED na dva roky. Od těchto poplatků jsou osvobozeny činnosti zahrnující zaměstnávání občanů SAE a Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC).

Zdroj: Gulf Business
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.