Nový rozvojový plán pod záštitou ekonomické komise pro Latinskou Ameriku a Karibik plánuje vytvořit ekonomickou zónu mezi Střední Amerikou a Mexikem

Datum: 8. 8. 2019    Průmyslový obor: Ostatní; Investice;     Teritoriální zaměření:  Guatemala Guatemala, Spojené státy americké Spojené státy americké, Honduras Honduras, Mexiko Mexiko, Salvador Salvador

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a Karibik společně s podporou dalších delegací OSN plánuje nový rozvojový plán, který mimo jiné poslouží i k řešení problému migrace.

Hlavním cílem tohoto plánu je zastavení migrace z regionu Střední Ameriky, přes Mexiko do Spojených států amerických. Toho by se mělo docílit vytvořením ekonomické zóny mezi Mexikem, Guatemalou, Salvadorem a Hondurasem. Momentálně se tento plán teprve vyvíjí, prvotně by však měl hledat integrální řešení migračního cyklu již od strukturálních příčin. Hlavnímí důvody migrace jsou totiž především právě strukturální a sociální problémy v těchto zemích, jako jsou obrovské sociekonomické rozdíly, špatná bezpečnostní situace a také klimatická krize, která má vliv na úrodu. Cílem je zabránit migračním pohybům prostřednictvím pomoci v místech původu. Mexiko tak avizovalo investici do zemí Severního trojúhelníku ve výši 100 milionů dolarů. 

Tím, co také tíží středoamerickou ekonomiku, je nízký export produktů do Mexika a právě díky tomuto rozvojovému plánu by se měla navázat hlubší obchodní spolupráce s Mexikem, jakožto potenciálním hlavním konzumentem.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Financiero