Nový systém certifikací výrobků UKCA ve Velké Británii

Datum: 10. 9. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Jedním z důsledků brexitu je zavedení vlastního systému certifikací a označení výrobků podle pravidel UK Conformity Assessed (UKCA). Ty nahradí současné označení CE. Zavedení UKCA do praxe probíhá postupně od 1.1.2021 a toto přechodné období bude ukončeno k 1.1.2023, kdy se již bude vztahovat bez výjimky na všechny relevantní výrobky.

Obecná pravidla týkající se UKCA jsou ve velké míře odrazem označení CE – značka musí být viditelná a čitelná, musí být pouze na zboží, které jí má obsahovat, shodná je i doba dokládání dokumentace ke zboží, možnost vlastní deklarace u vybraných typů výrobků apod.

Zavedením vlastní značky si Velká Británie vytváří prostor neakceptovat například některé budoucí předpisy EU, které se mohou zdát kontraproduktivní. Rozdílný přístup se uplatňuje u vybraných produktových skupin, které britská vláda na svých webových stránkách specifikuje následovně:

Platí původní pravidla pro import zboží:

 • chemicals
 • medicines
 • veterinary medicines
 • vehicles
 • aerospace

Částečná úprava proti evropským normám:  

 • medical devices
 • rail interoperability constituents
 • construction products
 • civil explosives
 • products requiring eco design and energy labelling
 • cosmetics
 • tobacco products
 • fertilisers  

Blíže o předpisech a standardech najdete na stránkách britské vlády https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

Značení UKCA bude povinné pro export do Velké Británie (Anglie, Wales, Skotsko). Pro Severní Irsko nadále zůstávají v platnosti pravidla EU, tedy i evropské standardy a certifikace. Požadavek na novou certifikaci a označení zboží naštěstí nezačal platit okamžitě od 1. ledna 2021.

Britská vláda vyšla vstříc podnikatelům a až do 1. ledna roku 2023 je povoleno používat značku CE stejně jako doposud. Ale pozor – tato výjimka se vztahuje pouze na zboží umístěné na trhu (placed on the market) před 1. lednem 2021.

Umístění na trhu je definováno:
"A fully manufactured good is ‘placed on the market’ when a written or verbal agreement (or offer of an agreement) to transfer ownership or possession or other property rights in the product is exchanged. ‘Placing a good on the market’ means each individual good, not a type of good. It does not require the physical transfer of the good."

To znamená, že na kontrakty uzavřené ještě v roce 2020 a dodávané do Velké Británie až do konce roku 2022 se povinnost nevztahuje. Na nové dodávky by se již pravidla vztahovat měla, přičemž k výrazným kontrolách prozatím nedochází. Na britské straně je stále předpokládáno plnění starých kontraktů.

V každém případě se čeští vývozci musejí na změny připravit, a to co nejdříve. Například že certifikaci provádí externí zkušebna, pak s ní konzultovat možnost testování podle normy UKCA ve spolupráci s britskou autorizovanou zkušebnou. Jejich seznam naleznete pod tímto odkazem níže. Také označení na štítku bude povinné a minimální výška je stanovena na pět milimetrů.

Pro další podrobné a dodatečné informace doporučujeme webové stránky britské vlády, kde jsou údaje průběžně aktualizovány https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království & Irsko