Obchodní výměna mezi ČR a Itálií vzrostla o 1,4 %.

Datum: 14. 10. 2019    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Celková obchodní výměna dosáhla v prvních 8 měsících roku 2019 obratu 8,8 mld. EUR

Dle nejnovějších statistik Českého statistického úřadu dosáhla obchodní výměna ČR a Itálie v období I. – VIII. 2019 celkového obratu 8,8 mld. EUR. Oproti stejnému období loňského roku došlo ke zvýšení obratu o 1,4 %.
Co se týče vývozu, ČR v daném období vyvezla zboží za 4,5 mld. EUR. Itálie je naším 7. největším exportním trhem.
Hodnoty italského dovozu se velmi přibližují hodnotám českého vývozu: 4,3 mld. EUR. Itálie je 5. největším dovozcem v ČR.
ČR má kladnou obchodní bilanci s Itálii, a to 243,2 mil. EUR.

Zdroj: ČSÚ
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.