Objem dovozu sýrů na Ukrajinu se v roce 2020 téměř zdvojnásobil

Datum: 10. 3. 2021    Průmyslový obor: Potravinářský průmysl;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

V roce 2020 byly na ukrajinský trh dovezeny sýry v celkové hodnotě 210,4 mil. USD, což je o 101,6 mil. USD více než o rok dříve.

Strukturu ukrajinského dovozu sýrů tvořily kategorie: čerstvé sýry (26 %), tavené sýry (13 %), sýry s modrou plísní (4,5 %), strouhaný sýr nebo sýr v prášku (0,5 %) a ostatní sýry (56 %). Dovoz rostl téměř ve všech kategoriích. Významný nárůst importu byl způsoben především navýšením průměrné ceny domácí produkce. Loni došlo k významnému snížení počtu hlav mléčného dobytka v ukrajinských domácnostech, což způsobilo nedostatek mléka na vnitřním trhu a následný růst cen ve všech kategoriích mléčné produkce. Stojí za zmínku, že v roce 2020 významně vzrostla poptávka po sýrech, jako jsou gouda, feta, čedar, gorgonzola, eidam, parmezán, brie nebo camembert.

Největšími dovozci sýrů na ukrajinský trh byly v roce 2020 Polsko (22,4 tis. tun; 48 %), Německo (9,2 tis. tun; 20 %), Francie )3,8 tis. tun; 8 %), Nizozemsko (3,5 tis. tun; 7 %), Itálie (1,9 tis. tun; 4 %). Z ČR se dováží na ukrajinský trh především sýr s modrou plísní a zároveň několik druhů tvrdých sýrů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina. 
Zdroj: https://ucab.ua