Od 1. ledna 2022 budou vyžadovány úplné celní kontroly dováženého zboží z EU

Datum: 2. 12. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Důležité informace pro české dopravce, které agentuře CzechTrade poskytlo Britské velvyslanectví v Praze. Zájemci též mají možnost přihlásit se na webinář o nových pravidlech přeshraničních kontrol, který se bude konat 6. prosince od 14:00 do 15:30.

Od 1. ledna 2022 již nebude možno odkládat podání dovozních prohlášení ve vztahu ke zboží, které se dováží do Velké Británie z EU. Přepravci zboží přes přístavy ve Spojeném království, které k proclení zboží používají systém GVMS (The goods vehicle movement service), se budou muset ujistit, že společnost, jejíž zboží přepravují, podá dovozní prohlášení předtím, než nastoupí na trajekt nebo kyvadlovou dopravu v EU.

Ve všech pohraničních lokalitách Velké Británie bude nutné zahájit kontroly dováženého a vyváženého zboží. To znamená, že nebude možné projet přístavem se zbožím, pokud zboží nebude v přístavu celně odbaveno nebo pokud daný dopravce nebude nasměrován do vnitrozemského celního pracoviště (IBF) k příslušným kontrolám.

Pokud dopravce plánuje od 1. ledna přepravovat zboží přes přístavy GVMS, je povinen se zaregistrovat do systému GVMS nyní. Pokud není registrován, nebude moci se nalodit na trajekt nebo kyvadlovou dopravu a překročit hranici EU/Británie. Bližší informace o registraci do systému GVMS jsou uvedeny níže. Přístavy ve Spojeném království používající systém GVMS jsou zmíněny na internetových stránkách ZDE.

V přístavech, které ke kontrole zboží používají systém GVMS, vznikne požadavek na propojení předem podaných celních prohlášení do jednoho referenčního čísla, které se nazývá referenční číslo pohybu zboží (Goods Movement Reference, GMR). Při odbavení je povinnost předložit platný doklad o GMR. GMR obvykle vystavuje řidič, který zboží převáží, ale může to udělat i manažer dopravce nebo celní agent či speditér obchodníka. Pro každé vozidlo lze vytvořit pouze jeden doklad o GMR. Více informací k postupu, jak získat GMR naleznete na internetových stránkách ZDE.

Řidičům, kteří přepravují zboží přes Eurotunel, přístav Dover nebo Holyhead, může vzniknout povinnost před odjezdem z Velké Británie nebo po příjezdu do Velké Británie odvézt zboží k celní kontrole do vnitrozemského britského celního pracoviště IBF. Řidiči si musí zkontrolovat své doklady GMR s cílem ověřit, zda jejich zboží nepodléhá povinnosti celní kontroly. Řidiči si budou moci GMR zkontrolovat před vyloděním z trajektu nebo kyvadlové dopravy, pokud mají chytrý telefon s přístupem na internet. V opačném případě bude muset manažer dopravce tuto zprávu řidiči předat telefonicky. Více informací o přepravě zboží přes přístav, který používá systém GVMS naleznete na internetových stránkách ZDE.

Systém GVMS (Goods Vehicle Movement Service, služba pro pohyb nákladních vozidel) a pozvánka na webinář:
Dopravci, kteří budou od 1. ledna 2022 přepravovat zboží přes britské přístavy používající systém GVMS, jsou povinni se do systému GVMS zaregistrovat již nyní, aby od ledna byli oprávněni k: nalodění na trajekt nebo kyvadlovou dopravu, překročení hranice mezi EU a Spojeným královstvím a proclívání zboží.

Dopravci jsou povinni se zaregistrovat do systému GVMS v těchto případech:

  • nezávislý řidič, který přepravuje zboží a sám vyřizuje celní dokumenty,
  • společnost, která uzavírá subdodavatelské smlouvy na vyzvedávání zboží jménem jiné firmy,
  • logistická firma najatá k přepravě zboží a provádění celních procesů jménem jiné firmy,
  • velký maloobchodní podnik, který přepravuje a deklaruje vlastní zboží.

Před registrací je nutno získat registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů Velké Británie (EORI, Economic Operators Registration and Identification) a účet Government Gateway. To vše včetně registrace do systému GVMS lze zařídit na Gov.uk ZDE.

Britská HMRC reaguje na zvýšený zájem o tuto problematiku a připravila detailní webinář na GVMS určený evropským firmám, který se bude konat 6. prosince od 14:00 do 15:30.

Registrovat se lze zde: https://www.eventbrite.co.uk/e/goods-vehicle-movement-service-gvms-step-by-stepwalk-through-tickets-217026491077Připomenutí nových pravidel na hranicích Spojeného království od 1. října 2021:

Celním orgánům Spojeného království je nutno poskytnout informace o bezpečnosti a zabezpečení veškerého zboží, které dopravce přepravuje z Velké Británie do EU. Na většinu zboží se již vztahuje úplné vývozní prohlášení obsahující informace o bezpečnosti a zabezpečení. Pokud tomu tak není nebo pokud jsou přepravovány prázdné palety, vozidla nebo kontejnery (včetně opakovaně použitelných obalů, jako jsou např. pojízdné klece, logistické konstrukce apod.) na základě přepravní smlouvy, mělo by se nyní podávat samostatné souhrnné výstupní celní prohlášení (EXS). Pokud nejsou předloženy bezpečnostní informace, může se stát, že na hranicích dojde ke zdržení a nebude možno vycestovat. Informace o tom, jak a kdy podat prohlášení EXS jsou k dispozici na Gov.uk ZDE.

Pro cestu do Spojeného království je nutné mít platný cestovní pas (pro občany EU, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska). Občanské průkazy již nejsou uznávány jako platné cestovní doklady – při vstupu do Spojeného království je již nelze použít. Další informace a výjimky jsou na webu Gov.uk ZDE.
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království & Irsko.
Zdroj: Britské velvyslanectví v Praze