Panamská produkce mědi v letošním roce významně vzrostla

Datum: 9. 11. 2021    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary;     Teritoriální zaměření:  Panama (vč. volné zóny) Panama (vč. volné zóny), Mexiko Mexiko

Celková produkce mědi v Panamě za prvních 9 měsíců letošního roku dosáhla 250 970 tun mědi, což je o 79,2 % více než za první tři čtvrtletí loňského roku.

Produkce mědi v Panamě tento rok znatelně vzrostla. Celkově panamská produkce za prvních 9 měsíců letošního roku dosáhla 250 970 tun mědi, což je o 79,2 % více než údaje za první tři čtvrtletí loňského roku. Zejména povrchový důl Cobre Panamá, který se nachází v horách Donoso v panamské provincii Colón, oznámil významný nárůst své produkce.

Celkově projekt Cobre Panamá vygeneroval ve třetím čtvrtletí tržby v hodnotě 832 milionů USD. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 povrchový důl o rozloze 13 000 hektarů vyprodukoval 87 242 tun mědi, což o 40,5 % překonalo produkci zaznamenanou mezi červencem a zářím roku 2019.

Společnost také nyní zahájila svůj plán na rozšíření těžby v dole a zrušila většinu omezení spojených s pandemií. Plný návrat činnosti dolu se tak odhaduje v krátkodobém horizontu. V současné době zde pracuje téměř 7 000 pracovníků, kdy více než 5 400 je přímou součástí projektu Cobre Panamá a více než 1 400 odpovídá dodavatelským společnostem.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexiko.
Zdroj: bnamericas.com