Peru: Na severu Limy vyroste nový průmyslový park

Datum: 28. 8. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Peru Peru

Stavba prvního průmyslového parku mezinárodních měřítek v Peru bude zahájena v březnu 2021 na ploše více než 1300 hektarů.

Oblast Ancón, která se nachází 43 km na sever od Limy, již připsala 1338 hektarů Ministerstvu výroby, které má v plánu zde vybudovat zatím největší průmyslový park mezinárodních měřítek v Peru. Iniciativa bude vyžadovat investici ve výši 650 milionů dolarů a celý legální proces stejně jako jednání se zájemci má na starosti agentura pro podporu soukromých investic ProInversión.
Projekt počítá se všemi studiemi, od rentability, přes inženýrské sítě, po hydrologii a možná rizika. Průmyslový park Ancón by měl vygenerovat přibližně 58 000 nových pracovních míst.
Ministerstvo výroby má v plánu vystavět v Peru celkem 19 průmyslových parků za účelem zvýšení udržitelnosti výroby a konkurenceschopnosti národního výrobního systému v mezinárodních standardech. ProInversión již identifikovalo 16 potenciálních zón pro výstavbu, nicméně ty jsou zatím ve fázi jednání.

 Zdroj: https://gestion.pe/economia/en-marzo-se-inicia-proceso-para-adjudicar-el-parque-industrial-de-ancon-noticia/; https://elperuano.pe/noticia-pais-parques-industriales-90885.aspx
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě.