Podle MMF bude Francie třetí nejhůře postiženou ekonomikou po panedmii COVID-19

Datum: 25. 6. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Francie Francie

Mezinárodní měnový fond v souvislosti s krizí způsobenou pandemií koronaviru COVID 19 předpovídá pro Francii v roce 2020 třetí největší propad ekonomiky v eurozóně. HDP by mělo poklesnout o 12,8 %. Naopak v roce 2021 předpovídá MMF růst.

Ve středu 24. června zveřenil mezinárodní měnový fond své předpovědi ohledně světového ekonomického vývoje pro roky 2020 a 2021. Podle MMF poklesne v roce 2020 HDP Francie o 12,8 %, což bude v EU představovat třetí nejvetší pokles po Španělsku a Itálii. HDP celé eurozóny by mělo poklesnout o 10,2 %, německý hrubý domácí produkt by měl v roce 2020 poklesnout o 7,8 %. Dle MMF dále poklesne HDP v USA o 8 % a navzdory krizi by čínský HDP měl v roce 2020 pokračovat v 1% růstu.
Naopak v roce 2021 předpovídá MMF růst HDP Francie o 7,3 %, což by mělo představovat druhý největší růst hned po Číně.

Zdroj: Usine Nouvelle
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Paříži.