Podniky v zónách volného obchodu v SAE čekají na konečnou podobu daně z příjmu právnických osob

Datum: 27. 1. 2023    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

SAE v přístím roce zavedou novou 9% korporátní daň. Podmínky daně stále dotvářejí.

Úřady SAE mají definovat entity v zónách volného obchodu, které mohou využívat 0% daň z příjmu právnických osob. Po zahájení registrací pro plnění daňových povinností právnických osob v SAE čekají podniky ve volných zónách (Free Zones) a jejich majitelé na vyjasnění kvalifikovaného příjmu pro entity v zónách volného obchodu.

Federální vyhláška stanoví, že osoby ve svobodné zóně mohou využívat 0% daně z příjmu právnických osob SAE z kvalifikovaného příjmu. „Kvalifikační příjem bude definován v samostatném rozhodnutí vlády," uvedl Raju Menon, předseda představenstva a výkonný ředitel auditorské poradenské společnosti Kreston Menon.

Kvalifikovaný příjem má zahrnovat offshore i onshore zdroje příjmů osob z volných obchodních zón za přísných podmínek, proto by měly být k tomuto aspektu připraveny podrobné pokyny," uvedl Menon.

Podle zákona o korporátní dani SAE mohou osoby ve volné zóně, které nemají základnu na pevnině (Mainland), uzavírat transakce se společnostmi působícími na pevnině SAE a využívat 0 % daňovou sazbu ve scénářích, které budou upřesněny. Takové příjmy by mohly zahrnovat pasivní příjmy.

Nyní začalo odpočítávání procesu, který nakonec povede k tomu, že podniky v SAE budou od poloviny roku 2023 podléhat režimu devítiprocentní daně z příjmů právnických osob. Tato daňová sazba, která byla oznámena v loňském roce, zajistí, že SAE budou mít jeden z nejnižších daňových režimů na světě, což poskytne více pobídek pro podniky, které zde sídlí, a pro ty, které chtějí přijít a zahájit činnost.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené arabské emiráty.

 Zdroj: Gulfnews.com