Polimex Mostostal a General Electric postaví v elektrárně Dolna Odra dva plynové bloky PGE

Datum: 4. 2. 2020    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Polsko Polsko

Jistý krok správným směrem, v Polsku bude vybudovaná nová paroplynová elektrárna.

Polsku bude vybudovaná nová paroplynová elektrárna. Rozhodl o tom podpis smlouvy americké společnosti GE Power s generálními dodavateli stavby Polimex Mostostal a General Electric. Konkrétně se jedná o stavbu dvou bloků o výkonu 1400 MW v elektrárně Dolna Odra. Předpokládaná výše investice je 5 mld zl. Obě jednotky by měly být uvedeny do provozu do konce roku 2023.
Prezident Andrzej Duda, jenž se účastnil události podpisu smlouvy, považuje stavbu této elektrárny za velký krok v modernizaci polské energetiky a poukazuje také na velké snížení produkce CO2 oproti např. uhelným elektrárnám.
Jistě je to krok správným směrem, pokud chce Polsko modernizovat a diverzifikovat energetický sektor. Samozřejmě i na tuto zemi jsou kladeny nároky ze strany EU na splnění klimatických cílů. Proto by mělo být kromě stavby paroplynové elektrárny zrealizováno několik větrných elektráren o výkonu 2,2 GW, fotovoltaických elektráren o výkonu 0,9 GW či téměř 20 GW elektráren z jiných obnovitelných zdrojů.
Při stavbě elektrárny budou využity turbíny třídy H, což znamená, že budou účinnější a flexibilnější. To je důležité zejména proto, že v případě větrných elektráren (které jsou součástí energetického mixu země společně s paroplynovou elektrárnou ad.) je výroba energie závislá na vnějších podmínkách a je proto potřeba zajistit stabilitu v dodávkách do energetické sítě.
Další součástí budou i turbíny GE, které by v budoucnu mohly být uzpůsobeny pro spalování plynu s příměsí vodíku, což je opět řešení vedoucí ke snížení CO2 při výrobě energie.

Vypracovala zahraniční kancelář CzechTrade Polsko, Ivo Šipl.
Zdroj: https://www.wnp.pl/https://www.ure.gov.pl/