Polsko má námořní kanál. Mirzeja Wiślana spojuje Viselský záliv s Gdaňskou zátokou

Datum: 29. 9. 2022    Průmyslový obor: Stavebnictví a stavební materiály;     Teritoriální zaměření:  Polsko Polsko

17. září byl slavnostně otevřen nově vybudovaný lodní kanál Mierzeja Wiślana. Propojuje Viselský záliv s Gdaňskou zátokou.

Polsko uskutečnilo koncem září zase jeden malý krůček k osamostatnění se od Ruska. Doposud musely lodě z Viselského zálivu proplouvat Pilavskou úžinou v ruské enklávě nedaleko Kaliningradu. 17. září byl slavnostně otevřen nově vybudovaný lodní kanál Mierzeja Wiślana, který propojuje Viselský záliv s Gdaňskou zátokou. Od této chvíle tedy nebudou muset polská plavidla žádat o souhlas Ruska a být závislá na jeho dobré vůli.

Investice do tohoto projektu se pohybuje okolo dvou miliard zlotých Původní částka byla mnohem nižší, ovšem nárůst ceny způsobilo celosvětové zdražování stavebních materiálů. Investorem stavby je Námořní úřad v Gdyni ve spolupráci s Ministerstvem infrastruktury. Dodavatelem první etapy stavby je konsorcium NDI a belgické Besix. Druhou část má na starosti Budimex a třetí etapu konsorcium společností NDI, NDI Sopot, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych.

V první fázi projektu měl být vybudován ochranný přístav ze strany Gdaňského zálivu, plavební kanál s plavební komorou, vyčkávací stání, plavební značení, technické budovy a kapitanát Nowy Świat.

Celková délka nové trasy měří 25 km a je tak o 100 km kratší než původní trasa přes Pilavskou úžinu, která spadá pod ruský Kaliningrad. Lodním kanálem můžou proplouvat lodě velké 100x20x4,5 m (d x š x h). Kanál je hluboký 5 metrů.

V druhé fázi projektu má dojít k rekonstrukci současné plavební dráhy na řece Elbląg, vybudování břehů, které budou mít zároveň protipovodňovou funkci. Dále budou vybudována nízká přístaviště pro lepší přístup k řece a otočný most přes řeku Elbląg. Druhá etapa by měla být dokončena do roku 2023.

Ve třetí fázi by měl být propojen Viselský záliv s ústím řeky Elbląg plavební dráhou o délce 8,2 km. Bude také zvětšeno dno na šířku 60 m.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko. 

Zdroj: muratorplus.pl