Polsko připravuje studii proveditelnosti k výstavbě železnice mezi Katovicemi a Ostravou

Datum: 26. 7. 2021    Průmyslový obor: Investice;     Teritoriální zaměření:  Polsko Polsko

Polská státní společnost Centrální komunikační uzel (CPK) podepsala dohodu s firmou Egis Poland o přípravě studie proveditelnosti k výstavbě polského úseku nové železniční trati mezi Katovicemi a Ostravou.

Polský úsek nové trati Katovice-česká hranice bude dlouhý přibližně 75 km. Trasa je dílem společné železniční investice Visegradské skupiny mezi Varšavou, Brnem, Bratislavou a Budapeští. První stavební práce mají být zahájeny v roce 2024. Úsek spojující Katovice s Ostravou bude uveden do provozu do konce roku 2030. Trať bude navržena tak, aby umožnovala jízdu rychlovlaků s rychlosti až 250 km/h. Železniční trať v budoucnu umožní cestovat mezi Katovicemi a Ostravou za pouhých 35 min. To je o hodinu méně než dnes.

Společnost CPK spolupracuje na projektu s českou firmou Správa železnic, se kterou je v neustálém kontaktu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko
Zdroj: 
wnp.pl