Přelomová dohoda podepsaná v Káhiře. Izrael bude vyvážet zemní plyn do Evropy přes Egypt

Datum: 16. 6. 2022    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary; Energetika;     Teritoriální zaměření:  Egypt Egypt, Izrael Izrael

Dohoda pomůže Evropsě snížit energetickou závislost na Rusku.

Izrael, Egypt a Evropská unie podepsaly v polovině června v Káhiře memorandum o porozumění. To umožní Izraeli poprvé exportovat svůj zemní plyn do EU. Přelomová dohoda zvýší prodej zkapalněného zemního plynu do zemí EU, jejichž cílem je snížit závislost na dodávkách z Ruska. Podle dohody bude Izrael posílat plyn přes Egypt, který má zařízení na jeho zkapalňování pro transport po moři.

Zdroj: Times of Israel https://www.timesofisrael.com/

Připravil kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Izrael