Přímé zahraniční investice a inovace v oblasti duševního vlastnictví v USA

Datum: 23. 1. 2023    Průmyslový obor: Investiční celky; Investice;     Teritoriální zaměření:  Spojené státy americké Spojené státy americké

Silná ochrana duševního vlastnictví ve Spojených státech a pulzující domácí trh jsou kritickou hnací silou přímých zahraničních investic (FDI).

Spojené státy jsou trvale jednou z nejlepších destinací pro registraci patentů. Průměrná hodnota amerického patentu je téměř 1,8krát vyšší, než hodnota průměrného patentu podaného mimo USA, a to díky silnému režimu práv duševního vlastnictví ve Spojených státech a silnému domácímu trhu.

Historický úspěch v komercializaci patentů na trhu Spojených států je kombinací výhod USA v konkrétních technologiích, vysoce kvalitních standardech patentového zkoumání a úspěšných výsledcích při vymáhání autorských práv.

Inovativní nadnárodní společnosti, které podávají velké množství patentů po celém světě, mají tendenci fyzicky investovat ve Spojených státech. Celosvětově jsou Spojené státy hlavní destinací pro přeshraniční projekty přímých zahraničních investic.

Západní Evropa je hlavním zdrojem inovativních investic ve Spojených státech. Více než 50 % ze 100 největších inovativních společností ve Spojených státech sídlí v západní Evropě. V rámci samotné západní Evropy je Německo největším zdrojovým trhem, s podílem 19 % ze 100 největších inovativních nadnárodních společností, Francie a Švýcarsko následují s 10% podílem.

Zpracoval tým zaměstanců zahraniční kanceláře CzechTrade USA, Chicago.

Zdroj: www.trade.gov