Rakouský cestovní ruch v srpnu překonal předkrizovou úroveň

Datum: 27. 10. 2022    Průmyslový obor: Služby;     Teritoriální zaměření:  Rakousko Rakousko

V srpnu překonalo Rakousko rekord s roku 1993 s počtem přenocování zahraničních návštěvníků.

Rakouská ubytovací zařízení v srpnu zaznamenala celkem 20,67 milionu přenocování. Jak uvádí rakouský statistický úřad Statistik Austria, překonala úroveň před pandemií ze srpna 2019 o 2,3 procenta. Nárůst byl dán především zahraničními hosty, kteří představují 73,7 procenta z celkového počtu 20,67 milionu přenocování v tomto měsíci.

Hosté přijíždějí nejčastěji z Německa, Nizozemska a Itálie. Němečtí návštěvníci tvořili 57,1 procenta všech přenocování ze zahraničí, následovali je hosté z Nizozemska (11,3 procenta) a Itálie (4,9 procenta).

Zhruba čtvrtinu, 5,43 miliony přenocování, tvořili Rakušané. To zhruba odpovídá úrovni před pandemií, která činila 5,40 milionu přenocování. Ve srovnání s pandemickými roky 2020 a 2021 však ubytovací zařízení zaznamenala výrazný pokles domácích návštěvníků. Ve srovnání se srpnem 2020 zaregistrovala Statistik Austria pokles o 18,5 procenta v přenocování rakouských hostů a ve srovnání se srpnem 2021 úbytek o 12,8 procenta.

Během nejdůležitějších měsíců letní turistické sezóny, července a srpna, zaznamenala ubytovací zařízení letos celkem 38,62 milionu přenocování, což je jen o 0,8 procenta méně než ve stejném období roku 2019. Počet přenocování zahraničních hostů byl o 1,9 procenta nižší než v roce 2019, počet domácích hostů o dvě procenta nad úrovní před pandemií. 

Jak ukazují data, hosté na dovolené oceňují vyšší standard. Podle studie zaznamenala 4- a 5hvězdičková zařízení v červenci téměř 30 procent přenocování. Tříhvězdičková zařízení dosáhla 3,21 milionu přenocování, což představuje nárůst o 16,1 procenta.

Ubytovací zařízení mohou být s dosavadním průběhem roku spokojena. Oproti stejnému období minulého roku zaznamenala dvakrát více přenocování (nárůst o 100,6 procenta). Ve srovnání s úrovní před pandemií však počet přenocování stále ještě 12,2 procenta zaostává. 

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: Die Presse