Revoluční změny v minimální mzdě v Kolumbii

Datum: 26. 12. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Kolumbie Kolumbie

Ministryně práce Gloria Inés Ramírezová potvrdila podepsání dekretu o zvýšení minimální mzdy, který vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

Ačkoliv bylo zvýšení minimální mzdy oznámeno již před několika dny, teprve nyní byl podepsán zákon, který pevně stanovuje nárůst o 16 %, čili na 1 600000 pesos (7700 korun). O 20  % se také zvýší příspěvek na dopravu, který bude v novém roce 140 000 pesos. Na pomoc s částečnou úhradou dopraveného mají podle zákona nárok všichni Kolumbijci, kteří vydělávají státem stanovené minimum. Na těchto hodnotách se 15. prosince dohodli zaměstnavatelé, zaměstnanci a vláda v rámci Stálé komise pro dohodu o mzdové a pracovní politice.

Revolučním rozhodnutím ministerstva je také deindexace některých výrobků a služeb, jejichž nárůst ceny je v současné době neodůvodněně vázán na růst minimální mzdy. Jinými slovy současná vláda chce, aby minimální mzda reálně rostla a v budoucnu s ní nebylo spojeno automatické zdražování některých výrobků a služeb. Od 1. ledna se tato významná změna bude týkat přibližně 60 položek včetně spoluúčasti ve zdravotnictví, léků, notářských poplatků, pokut, registračních poplatků, dopravních služeb atd. V následujících týdnech bude uvolněno dalších 154 položek.

Podle ministryně se jedná o historickou dohodu, která poprvé chrání kupní sílu a mzdy nejchudších vrstev obyvatelstva Kolumbie.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře zahraniční kancelář CzechTrade Kolumbie.
Zdroj: portafolio.co