Řím žádá 25 mld. EUR z Recovery Fund. Z toho 11 mld. půjde do modernizace městské hromadné dopravy

Datum: 11. 9. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Starostka Říma předkládá 159 projektů s celkovou hodnotou 25 mld. EUR, jejichž financování by chtěli hradit z Recovery Fund. Milán prozatím předložit sedm projektů.

Do 15. října bude muset italská vláda předložit plán přerozdělení zdrojů, které pocházejí z Fondu pro obnovu. V jižní části země již místní zastupitelství soutěží o získání co nejvíce finančních prostředků a to navzdory skutečnosti, že oblastí nejvíce zasaženou Covidem jsou Lombardie a další severní regiony.

Z celkových 209 mld. EUR z Fondu pro obnovu by hlavní město Řím chtělo získat 25 mld. EUR. Je to poměrně velká částka, jedná se o téměř 12 % z celkové částky. Řím plánuje využít 11 mld. EUR pro veřejnou dopravu a zlepšit tak dopravní systém, jež je nehlasně proslaven svým neefektivním fungováním. Mezi 159 předloženými projekty je např. projekt na prodloužení tras metra A, B, a C a také výstavbu čtvrté trasy D. Řím chce postavit i nové tramvajové trasy a také lanovku na Monte Mario.

Milán zatím prezentoval sedm projektů, například na obnovu vodních kanálů Navigli, jež by byly zároveň vhodné ke koupání, na výstavbu největšího městského parku v Evropě, chce také snížit smog ve městě či zajistit výstavbu vysokorychlostních tratí mezi nejdůležitějšími městy na severu země.

Zdroj: Roma Today, Milano Città Stato
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.