Robotický průmysl v Číně

Datum: 12. 7. 2019    Průmyslový obor: Elektronika a elektrotechnika; Ostatní; Software a ICT služby; Strojírenství - výroba strojů a techniky; Služby;     Teritoriální zaměření:  Čína Čína

Jaká je velikost trhu, jeho vývoj, podpora ze strany vlády a příležitosti pro zahraniční společnosti?

Dle průzkumu společnosti Boston Consulting Group (BCG) 67 % čínských společností očekává snížení počtu zaměstnanců v nadcházejících letech díky automatizaci ve výrobě. Na druhém místě tento krok očekávají polské společnosti (60 %) a na třetím japonské (57 %), na opačném konci jsou pak italské společnosti, u nichž to očekává jen 34 % společností. BCG se ptalo vedení 1314 globálních společností na začátku roku 2019. Jak tedy vypadá robotický průmysl v Číně?
Čína je největším trhem pro průmyslové roboty, z dostupných údajů v roce 2016 její podíl na světovém trhu dle objemu prodeje byl 30 %. Dle International Federation of Robotics (IFR) má Čína do roku 2020 vyrobit 150 000 jednotek průmyslových robotů a mít v provozu 950 300 jednotek. Dle čínských údajů počet prodaných jednotek v Číně dosáhl v roce 2018 135 000 jednotek, což je poprvé pokles o 3,75 %. Z toho prodeje robotů čínské značky vzrostly oproti roku 2017 o 16,2 % a zaujímají tak podíl na čínském trhu přes 32 %. Zato prodeje robotů zahraniční značky na čínském trhu poklesly o téměř 11 % (přitom v roce 2017 vzrostly prodeje zahraničních značek o 70 %).
Nicméně hustota robotů v Číně na 10 000 pracovníků (68) je pod světovým průměrem (85), což naznačuje prostor pro další růst oboru. Čínská poptávka po robotech přichází zejména od zahraničních firem a domácí výroba je zatím závislá na zahraničních technologiích, ale čínské firmy a vláda se snaží tuto závislost snížit.
Robotický průmysl v Číně byl zařazen mezi strategický obor a podpora jeho vývoje je obsažena ve vládní průmyslové politice „Made in China 2025“ (MIC2025). MIC2025 např. stanovuje cíl, že podíl v Číně vyrobených robotů na světě se zvýší z 31 % v roce 2016 na více než 50 % v roce 2020. Na základě vládního rozvojového plánu (Robotics Industry Development Plan 2016-2020) by Čína v roce 2020 měla vyrábět ročně 100 000 průmyslových robotů s domácí technologií.
K dosažení tohoto cíle čínská vláda podporuje zavádění robotů do klíčových průmyslových odvětví jako je automobilový, elektronický, výroba domácích spotřebičů a logistika. Vládní podpora obsahuje programy a pobídky pro výzkum, vývoj a inovace, jako jsou dotace, nízkoúročené půjčky, daňové úlevy a pobídky k pronájmu půdy. Vládní pobídky mohou čínské firmy využít i k nákupu západních technologií. Na pobídky by měly teoreticky dosáhnout všechny firmy z oboru zaregistrované v Číně, ale reálnou skutečností je, že větší šanci na získání pobídky má jen původem čínská firma (stav, který se však děje i v jiných odvětvích).
K březnu 2017 bylo v Číně více jak 800 společností, jejichž hlavní činností je výroba robotů, a přes 6500 společností, jejichž činnost je spojena s robotikou. Nejvíce firem v tomto oboru se nachází na východě země, v deltě Yangtze řeky (okolí Šanghaje), poté v deltě Perlové řeky (jih Číny, Guangzhou, Shenzhen) a následně v regionu okolo hlavního města (Beijing-Tianjin-Hebei provincie, tzv. Jing-Jin-Ji). Čína rovněž zbudovala přes 40 průmyslových parků zaměřených na robotiku na celém svém území, ve kterých mohou firmy využít další vládní podpory a pobídky.

Dle odborníků se příležitosti v Číně nachází v podoborech:

  • Průmyslových robotů pro elektrický a elektronický, automobilový (aplikace v tomto odvětví zažily největší pokles v roce 2018), plastikářský, potravinářský průmysl (v roce 2018 největší nárůst prodejů o 38%), chemické inženýrství, výroba léčiv a kosmetiky;
  • Servisních robotů pro zdravotní péči, finance, skladování/logistika, péči o zákazníky/catering a vzdělávání;
  • Specializovaných servisních robotů pro užití při přírodních katastrofách, požárech, bezpečnostních incidentech a Software pro roboty např. pro snížení energie, zlepšení rychlosti atp.

Příležitosti v této zemi a oboru existují, nutné je však počítat i s výzvami, které se před zahraničním subjektem zcela jistě vynoří. Konkurence (místní i zahraniční), tlak na přesun technologie do Číny, ochrana IPR, odlišné podmínky pro čínské a zahraniční firmy z pohledu dostupnosti místních pobídek a celkově kulturně odlišná země, jsou položky, se kterými musí zahraniční subjekty počítat.
Pro seznámení se s čínským trhem v tomto oboru může zahraniční kancelář CzechTrade v Číně doporučit návštěvu nejvýznamnějšího veletrhu robotického průmyslu v Číně, kterým je CIROS (China International Robot Show), který se koná každým rokem v Šanghaji. V případě zájmu o bližší informace k tomuto oboru či ke službám zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v Číně, se obraťte přímo na naše zástupce v Pekingu, Šanghaji, Chengdu a Guangzhou (Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Číně).

Zdroj: China Briefing, China Robot Industry Alliance, International Federation of Robotics
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Pekingu