Rostoucí ceny pohonných hmot vyvolávají v Peru krizi

Datum: 19. 4. 2022    Průmyslový obor: Nerostné suroviny a polotovary; Energetika; Služby; Automobilový průmysl;     Teritoriální zaměření:  Peru Peru

V Peru stávkují přepravci, na kterých je závislá velká část ekonomiky. Vláda přijímá opatření pro snížení cen pohonných hmot a jedná s přepravci o jejich požadavcích, aby zastavila nepokoje.

Ceny pohonných hmot v Peru od počátku konfliktu na Ukrajině prudce vzrostly. Jestliže galon benzínu 95 stál loni 18 soles (4,5 USD), dnes za něj zaplatíte až 22 soles. Stejně tak stouply ceny dalších typů pohonných hmot. K ceně paliva od dodavatele se v Peru kromě 18% DPH připočítává selektivní spotřební daň, která se pohybuje od 10 do 20 procent podle míry zatížení životního prostředí u daného paliva a dále podle objemu odběratele.

Přestože benzín i nafta tu vyjde stále levněji než v Česku, stala se situace neúnosná pro sektor přepravy a logistiky. To, vedle dalších podnětů, vyvolalo stávku přepravců po celé zemi a s tím spojený nedostatek, případně zvýšení cen potravin, který vedl k dalšímu napětí. Vláda jednala s odbory přepravců o opatření, které by krizi zastavily. Hlavním krokem je osvobození určitých paliv od spotřební daně. Jedná se hlavně o typy benzínu, nafty a palivových směsí užívaných v národní přepravě.

Stávka přepravců a blokády hlavních tahů mají velký dopad na zemědělství, gastronomii, turismus, ale také třeba stavební průmysl. Odhaduje se, že až dvě třetiny produktů nedorazí na místo určení a ekonomická ztráta za jeden den stávky činí až 1,6 miliardy soles.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Peru.Zdroj: Gestión a Bloomberg Línea