Rostoucí náklady na energie ohrožují investice do vody. Shodují se španělští experti

Datum: 27. 4. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Španělsko Španělsko

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila 22. březen Světovým dnem vody, aby připomenula její nezbytnost. Podle údajů OSN žijí dvě miliardy lidí bez přístupu k pitné vodě a změna klimatu způsobuje v nejrozvinutějších zemích nové paradigma. V rámci cílů udržitelného rozvoje (SDG) Agendy OSN 2030 je definován cíl č. 6, který se zabývá zajištěním dostupnosti a udržitelným hospodařením s vodou a garancí hygieny pro všechny. Digitalizace pomůže učinit globální zdroje udržitelnějšími.

El Economista ve spolupráci se společností Aqualia uskutečnil na Světový den vody 2022 meeting předních španělských expertů v oblasti vody, se záměrem diskuze nad dlouhodobým směřováním sektoru, který by garantoval udržitelné služby. Hlavní téma bylo úzce spojeno s aktuálním děním, tedy nárůst cen energií v uplynulých letech, který v poslední době ještě více zhoršila ruská invaze na Ukrajinu.

Španělé se naučili vyrábět vodu pomocí odsolovacích zařízení a přesouvat zdroje z jednoho teritoria do druhého. Nárůst cen energie je průřezovým problémem napříč sektory. Podle údajů Iberian Energy Market Operator (OMIE) dochází k postupnému nárůstu nákladů na energie: „Z 27 eur za MWh v březnu 2020, na 45 eur za MWh v březnu 2021 a na 345 eur za MWh v březnu 2022.“ Růst nákladů nepůsobí jen na cenu energií, ale prudce zdražil i základní materiál, jak uvádí Asociace stavebních firem a koncesionářů infrastruktury (Seopan).

Další z krátkodobých výzev je dosažení energetické účinnosti. Expert Lucas Perea poukázal na možnosti, jak dosáhnout energetické účinnosti využitím biopaliva generovaného odpadními vodami při fermentaci kalů, kterými lze získat bioplyn s vysokým obsahem metanu. Ten pak slouží k výrobě tepla a energie. Dalším způsobem je využití fotovoltaických panelů nebo vodních turbín. „Abychom mohli pokročit v energetické účinnosti prostřednictvím distribučních a čisticích zařízení a být co nejméně závislí na připojení k elektrické síti, a tak zabránili nárůstu cen, je zásadním úkolem investovat do výzkumu,“ uvedl Perea. Dále zdůraznil zhoršující se kvalitu vody, způsobenou vyššími teplotami, vyššími náklady, nedostatkem vody a dalších zdrojů. „Zásadní je hledat nové zdroje pro řízení poptávky a přizpůsobení regulace, třeba regenerovanou vodu, s různými typy kvalit v závislosti na jejím použití,“ podotkl Perea. Trend je takový, že bez investic se sektor neposune vpřed. Klíčová bude renovace stávající infrastruktury a dalších zařízení.

Změna klimatu, která vede k nepříznivým meteorologickým jevům, jako jsou sucho a přívalové deště či změna srážkového režimu, způsobí ve Španělsku značný vodní stres. Strategický projekt pro hospodářskou obnovu a transformaci (PERTE) má za cíl rovněž i digitalizaci vodního cyklu, transformaci a modernizaci vodohospodářských systémů jak ve městech, tak i pro zavlažování a průmyslové využití. Investice se budou pohybovat více než 2800 milionů eur prostřednictvím fondů Next Generation a soukromého sektoru v letech 2022 až 2026. Klíčem k těmto fondům je proces digitalizace podniků, která bude využívat efektivní hospodaření s vodou. Dalším z cílů je vytvořit vodní observatoř, ve které by se shromažďovala všechna data generovaná provozovateli městských vod a digitalizovaných zavlažovačů. Toto úložiště informací poslouží k vytvoření udržitelnější a efektivnější služby, která dokáže kdykoli uspokojit potřeby dodávky vody a dokáže tak čelit klimatickým změnám a vodnímu stresu.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.

Zdroj: elEconomista.es