Rozvoj turistického sektoru v Izraeli

Datum: 13. 3. 2023    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Izrael Izrael

Izrael chce podpořit hospodářský růst prostřednictvím rozvoje turistického sektoru.

V Izraeli se diskutuje o plánech na rozvoj turistického sektoru, který by mohl přinést značné příjmy a podpořit hospodářský růst. Vláda plánuje investovat více prostředků do rozvoje turistických atrakcí a zlepšení infrastruktury, aby přilákala více zahraničních návštěvníků. Zvláštní pozornost se věnuje oblastem Jeruzalém, Tel Aviv a Mrtvé moře, které jsou již nyní velmi oblíbenými turistickými destinacemi.

Kromě toho se také plánuje zlepšit komunikaci s turisty a zvýšit kvalitu služeb v turistickém sektoru. Cílem je přilákat do Izraele více turistů ze zahraničí, ale také zlepšit podmínky pro domácí turistiku.

Rozvoj turistického sektoru by mohl být pro izraelskou ekonomiku velkou příležitostí, protože turistika je jedním z nejvýznamnějších odvětví služeb v zemi. Turisté přinášejí do Izraele značné příjmy, protože utrácí za ubytování, jídlo, dopravu a další služby. Navíc by turistika mohla podpořit i další odvětví hospodářství, jako jsou obchod a zemědělství.

Zpracoval tým CzechTrade Izrael.

Zdroj: Ministry of Tourism (Israel), Touristisrael.com.