Rumunský rozpočet skončí v deficitu 7%

Datum: 30. 11. 2021    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Rumunsko Rumunsko

Vzhledem k tomu, že veřejný deficit byl v lednu až říjnu těsně nad 4 % HDP, znamená to, že vláda počítá s rezervou 3 % HDP během posledních dvou měsíců roku 2021.

Rumunská vláda plánuje v listopadu až prosinci veřejný deficit ve výši 3,1 % HDP Odhady celoročních příjmů rozpočtu vládního sektoru byly upraveny směrem nahoru o 4,32 miliardy RON, výdaje o 5,43 miliardy RON, přičemž schodek se následně prohloubí o 1,1 miliardy RON na 84,9 miliardy RON (7,13 % HDP).

Ve srovnání s první revizí rozpočtu provedenou v září zůstává cíl pro poměr schodku k HDP nedotčen. Fiskální rada v komentáři k první revizi rozpočtu provedené v září uvedla, že vláda mohla udělat více [pro snížení rozpočtového deficitu]. Rada varovala, že podle jejího názoru na základě vládní politiky překročí schodek nový cíl o 0,5 % HDP.

Přestože se výhled růstu od září mírně zhoršil, zjištění Rady zůstávají relevantní. Vláda v září snížila cíl schodku ze 7,16 % HDP na 7,13 % HDP. Vláda v zásadě využívá neočekávané příjmy plynoucí ze silnějšího než původně očekávaného růstu HDP v tomto roce (7 % oproti 4,3 %) k tomu, aby ministerstvům poskytla více peněz.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rumunsko.
Zdroj: Romania Insider