Růst italského HDP zpomaluje. Deficit veřejných financí překročí 5 %

Datum: 12. 4. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Odhad růstu HDP se pro rok 2022 snižuje na 2,9 %, pro rok 2023 pak z 2,8 % na 2,3 %.

Dne 6. dubna 2022 schválila italská vláda Ekonomický a finanční dokument (DEF), který definuje ekonomický a finanční rámec a cíle veřejných financí na příští tři roky. Zatímco dokument NADEF vydaný v září 2021 vyzníval optimisticky a předjímal růst hospodářství stimulovaný Plánem obnovy (PNRR), aktuální úpravy reflektují pokračující výskyt covid-19, růst cen energií a ruskou agresi na Ukrajině. S ohledem na současný scénář klesá tedy trendová prognóza růstu HDP pro rok 2022 ze 4,7 % uvedených v září 2021 v NADEF na 2,9 %. Pro rok 2023 pak z 2,8 % na 2,3 %.

Deficit veřejných financí je pro letošní rok uveden ve výši 5,1 % a v roce 2025 se pak sníží na 2,7 % HDP. Potvrzuje se tendenční deficit, uvedený v NADEF v září 2021, ve výši 5,6 % v roce 2022, a pokles na 2,8 % v roce 2025. Existuje tedy prostor pro expanzivní opatření (0,5 % HDP pro tento rok, 0,2 % v roce 2023 a 0,1 % v letech 2024 a 2025). 

Poměr dluhu k HDP v programovém scénáři letos klesne na 147 % ze 150,8 % v roce 2021, v roce 2025 se bude postupně snižovat na 141,4 %.

Zpracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Itálie.
Zdroj: MEF, Ministerstvo ekonomie a financí