SAE trápí obezita

Datum: 10. 3. 2020    Průmyslový obor: Zdravotnická technika;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

Ministerstvo zdravotnictví a prevence pokračuje v dalším boji s obezitou v SAE. Nápomocná má být nová online platforma s názvem Mutabah

SEA patří k předním zemím světa postiženým nadměrnou váhou populace. Obezitou zde trpí celkem 37 % obyvatel. Alarmující je také obezita, která je rozšířená mezi mládeží, kdy u chlapců v různém věkovém rozmezí dosahuje 5 až 14 %, u děvčat je to pak 3 až 18 %. Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou online platformu Mutabah, která se soustředí předně na sběr nejrůznějších kritických informací o školní mládeži a její obezitě. Soustřeďovat bude takové údaje, jako stravovací návyky a fyzickou aktivitu školní mládeže. Vytvořit má tak databázi o výskytu obezity mezi školní mládeží a napomoci tak k účinnému boji ještě v brzkém stadiu. V posledních několika letech se tak pro SAE stal boj s obezitou velkou výzvou, a to i s ohledem na náklady, které jsou pak nutné vynakládat při řešení zdravotních komplikací s obezitou souvisejících. Redukce obezity v SAE se tak stává jednou z největších národních priorit, které bude věnována velká pozornost. Online platforma má pomoci rozvíjet programy vedoucí k redukci nadváhy a obezity, zejména mezi školskou mládeží. Lze poznamenat, že veškeré technologické nástroje z celého světa, Českou republiku nevyjímaje, které jsou schopné účinně bojovat proti tomuto problému, mají v SAE šanci na úspěch.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com