Salvador připravuje výběrové řízení na projekt pitné vody

Datum: 23. 3. 2023    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Guatemala Guatemala, Salvador Salvador

Projekt má zabezpečit pitnou vodu obyvatelům hlavního města, kteří aktuálně čelí jejímu nedostatku. Investice do projektu představují 50 milionů amerických dolarů.

Projekt oznámil prezident státního úřadu pro akvadukty a kanalizace (ANDA) Rubén Alemán v první polovině března letošního roku. V plánu je přivést pitnou vodu do sedmí delegací na jihu hlavního města San Salvador. Projekt bude spočívat z vyvrtání osmi studní, z nichž bude voda čerpána a upravována v nové úpravně pitné vody, jejž výstavba je také součástí projektu spolu s celým hydraulickým vedením. 

Návrh projektu je již hotový a stavba by měla začít ještě letos. ANDA má k dispozcii veškeré technické, hydraulické a geologické rozbory, včetně studie vlivu na životní prostředí. Aktuálně připravuje mezinárodní výběrové řízení.

Problémy s pitnou vodou trpí i obyvatelé na venkově. Podle Společného monitorovacího programu pro zásobování vodou, sanitaci a hygienu (JMP), ve venkovských oblastech, 100 000 Salvadoranů, 5,8 % místní populace v roce 2020 využívá povrchovou vodu k zásobování a více než 1,6 milionu lidí musí pro pitnou vodu cestovat mimo své domovy.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Střední Amerika a Karibik. 
Zdroj: Bnamericas.com