Salvador za posledních pět let do farmaceutického průmyslu investoval 80 miliónů dolarů

Datum: 4. 10. 2019    Průmyslový obor: Farmaceutický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Kanada Kanada, Spojené státy americké Spojené státy americké, Mexiko Mexiko, Salvador Salvador, Kostarika Kostarika

Většina investic přispěla k modernizaci laboratoří a ke zvýšení konkurenceschopnosti lokální produkce na světovém trhu.

Vedle významných investic do sektoru dalším důležitým krokem bylo i vytvoření Národní správy léčiv DNM (Dirección nacional de medicamentos), jde o veřejný orgán, který mimo jiné funguje jako regulátor ceny léků, zlepšuje přístup k lékům a dále hlídá jejich kvalitu. Díky exportu tamější farmaceutický sektor každoročně zaznamenává nárůst přibližně v rozmezí 3,5 % až 3,7 %. Národní ekonomika přitom v průměru roste o 2 %. 
Největším středoamerickým vývozcem léků je Kostarika, za ní následuje Salvador, jehož léky míří hlavně na severoamerický trh, to znamená do USA a Kanady, kde se řadí mezi 11. nejvýznamnějšího exportéra léků. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Mexico City
Zdroj: El Economista