Saúdská Arábie spouští novou službu umožňující investorům začít podnikat ze zemí mimo království

Datum: 17. 11. 2021    Průmyslový obor: Ostatní; Investice;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

V rámci nové služby, která významně zjednoduší zakládání společností, mohou investoři dokončit proces ověření agentury a atestace smlouvy o založení pouze ve třech krocích.

Saúdská Arábie spustila novou službu, která umožní investorům a společnostem založit a začít podnikat v království přímo ze zahraničí. Cílem služby, kterou oznámilo ministerstvo investic ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem obchodu, je podpořit společnosti a investory v získávání investičních licencí "rychle a snadno", uvedla Saúdská tisková agentura (SPA).

V rámci nové služby mohou investoři dokončit proces ověření agentury a osvědčení smlouvy o založení ve třech krocích. Nejprve musí navštívit internetové stránky saúdského ministerstva zahraničních věcí a požádat o "přidání žádosti o osvědčení smlouvy" na zahraničních zastoupeních království, tzn. ambasádách a konzulátech. Ve druhém kroku musí investoři navštívit portál elektronických služeb na internetových stránkách ministerstva investic, kde mohou požádat o vydání licence. Ve třetím kroku bude investor muset ověřit smlouvu o založení podniku na internetových stránkách ministerstva obchodu.

Nová služba, která byla slavnostně otevřena na řadě velvyslanectví, přinese "zásadní změny v cestě investora a usnadní zakládání podniků zahraničních společností", uvedlo ministerstvo investic. Zdůraznilo také, že tento krok pomůže překonat některé překážky, s nimiž se potýkaly v minulosti, jako byla nutnost firem navštívit království a doložit zakládací smlouvy spolu s mnoha dokumenty. Dále pak odpadne nadbytečnost žádostí a další návštěvy různých vládních úřadů za účelem ověření - především proto, že doposud neexistovalo elektronické propojení mezi ministerstvem investic a ministerstvy obchodu a zahraničních věcí. 

Ministerstvo dodalo, že bude probíhat rozsáhlá marketingová kampaň v několika jazycích, aby nové služby mohl využívat co největší segment zahraničních investorů a společností. Nový krok je součástí reforem, které království provádí s cílem zlepšit snadnost podnikání v zemi. 

Zpracoval tým zahraničních pracovníků CzechTrade SAE.Zdroj: Gulf Business