Sektor biotechnologií je v Baskicku stále atraktivnější díky stárnutí populace

Datum: 27. 4. 2022    Průmyslový obor: Biotechnologie;     Teritoriální zaměření:  Španělsko Španělsko

Exponenciální růst biotechnologií v Baskicku představuje velkou příležitost i pro české firmy.

Baskicko má jednu z nejstarších populací v Evropě. Statistiky potvrzují, že každý pátý Bask je již starší 65 let. Klesající porodnost a stále delší očekávaná délka života představují velký problém i obrovskou příležitost vyžadující moderní řešení.

Biotechnologiím se tu věnuje okolo 150 společností, které  zaměstnávají 7500 lidí. Odvětví pokrývá nejrůznější oblasti od vývoje léků až po nejsofistikovanější lékařské vybavení, jako jsou biosenzory, diagnostický software, exoskeletony, protézy nebo nitrooční čočky, včetně technologií specializovaných pro psy. Cílem je mimo jiné zajistit prevenci, diagnostiku nebo zmírnění onemocnění.

Budeme jedním z míst na světě, kde se věda a technologie výrazně rozvinou v oblasti zdraví, prevence a zmírňování následků nemocí, které postihují lidi starší 55 let. Spotřeba zdravotnických produktů a služeb raketově stoupá,“ říká María Pascual de Zulueta, ředitelka klastru Biohealth, Basque Health Cluster, která zároveň předpokládá exponenciální růst tohoto sektoru v příštích deseti letech.

Baskická vláda si již tento sektor vybrala jako jednu ze strategických priorit svého průmyslu spolu s energetikou a pokročilou výrobou. Proto je nezbytná kooperace podnikatelského sektoru s univerzitami a technologickými centry. „Je to poněkud proticyklický sektor, nejde ruku v ruce s obecnými krizemi, trpí vlastními krizemi." dodává Pascual de Zulueta.

Sektor má potíže získat místní investory, protože je to relativně nové a neprozkoumané odvětví, ve kterém je zároveň i velké riziko. Prostor se zde otevírá pro zahraniční subjekty, jako jsou například japonské, či všeobecně evropské firmy, mezi kterými rozhodně nesmí ty české chybět!

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.

Zdroj: El Mundo