Skládka oblečení v Chile. Kromě hrozeb pro životní prostředí skýtá také příležitosti

Datum: 16. 5. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Chile Chile

Na samotném severu Chile, v odlehlém koutě pouště Atacama, se nachází nelegální skládka oblečení, jejíž obrázky nedávno obletěly svět.

Se zprávou o nelegální skládce oblečení v listopadu roku 2021 původně přišla britská BBC. Od té doby se na místo, kde končí nechtěné oblečení importované z Evropy, Spojených států ale také asijských zemí, vydávají reportéři z chilských i mezinárodních novin, aby zvýšili povědomí o této skládce, která se za 15 posledních let rozrostla odhadem až na 300 hektarů. Její umístění přitom není náhodné; nachází se v blízkosti přístavu a zároveň bezcelní zóny Iquique, v níž působí zhruba 50 dovozců oblečení, kteří ročně importují do Chile až 59 tisíc tun textilu. Ten je poté roztříděn dle jakosti do několika kategorií; ta nejvyšší putuje do obchodních řetězců v Chile i ostatních latinskoamerických zemí (až 90 % textilu importovaného do tohoto regionu přijímá Chile), zbytek (odhadem až 40 tisíc tun ročně) je za nízký poplatek předáván dalším společnostem, které importéry textilu zbavují - nejčastěji právě vyvezením na skládku.

Správní oblast Alto Hospicio, pod níž skládka spadá, je jedna z nejchudších v zemi, a navíc se region v současnosti potýká s migrační krizí. Prostředky i právní rámec, které by odkládání oblečení regulovaly, tedy chybí. Obavy také panují ve vztahu k životnímu prostředí, neboť množství svršků i obuvi jsou vyrobeny z polyesteru, který při procesu rozkladu do okolí uvolňuje mikroplasty.

Vláda tedy hledá možnosti, jak by se mohl textil efektivně a šetrně likvidovat, nebo materiál případně po rozkladu znovu využít. 
Kancelář CzechTrade v Chile je připravena aktivně pomoci všem zájemcům o zapojení do projektu likvidace odpadu a spolupráci s lokálními subjekty.

Zdroj: El Mercurio
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.