Skotsko má velké ambice v oblasti vodíku

Datum: 27. 10. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Velká Británie Velká Británie

Skotská vláda vkládá nemalé naděje a financování do komerčního uplatnění vodíkových technologií.

Ministr pro energetiku Michael Matheson zdůraznil, že rozvoj vodíkového průmyslu ve Skotsku by mohl zemi poskytnout největší průmyslovou příležitost od dob ropy a zemního plynu.

Podle plánů současné skotské vlády by mohl vodík, který lze využívat v palivových článcích vyrábějících elektřinu nebo teplo, Skotsku pomoci splnit stanovené cíle v oblasti net zero a udržitelné energetiky. Matheson dále dodal, že právě pro vodík existuje významný exportní potenciál, přičemž vláda už plánuje, jak tuto a další obnovitelné energie zapojit do proměny země na nezávislou ekonomiku.

Skotská vláda v loňském roce zveřejnila návrh akčního plánu, v němž stanovila, jak toto odvětví podpořit. Cílem je dosáhnout do roku 2030 výrobního výkonu 5 gigawattů, který by se do roku 2045 zvýšil na 25 GW. Ve Skotska už běží 38 individuálních projektů v různých stádiích vývoje, které se zaměřují na komercializaci vodíku.

Naše londýnská kancelář CzechTrade tento vývoj dlouhodobě monitoruje a v roce 2023 plánuje uskutečnit odbornou misi českých firem, které se v segmentu pohybují a mají ambice pro mezinárodní spolupráci. Cílem je představit skotským společnostem potenciál českých firem v tomto dynamicky se rozvíjejícím sektoru a přispět k navázaní kontaktů.

Pokud by i vaše firmě měla o účast zájem, neváhejte kontaktovat londýnský tým na london@czechtrade.cz.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Spojené království.

Zdroj: The Herald Scotland