Solární energie bude dominovat v zemích GCC

Datum: 8. 10. 2020    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

I přes jisté problémy způsobené globální pandemií sektor solární energie bude v GCC dominantní i nadále. Shodli se na tom přední experti.

Na celém Střením Východě je navyšování kapacity solární energie odhadováno do roku 2025 na celkové investice ve výši až 182 mld. USD. Ani aktuální ekonomické problémy v regionu nemohou tento trend zvrátit. Ano, došlo k určitým posunům v plánování nových projektů, ale žádný ze států v regionu nenaznačuje, že by od nich upustil trvale. Ukazuje se skutečnost, že solární energie je v současnosti tím nejlevnějším zdrojem elektrické energie na světě a zde v regionu jsou k tomu velmi příznivé klimatické podmínky.

Odborníci dodávají, že solární energie je velmi vhodná pro investice, v každé době ekonomického cyklu. Když ekonomika roste, jsou prostředky na investice. Když je ekonomika v poklesu, solární energie, díky své ceně, skýtá prostor pro šetření nákladů. Průzkumy ukazují, že země jako SAE, Saúdská Arábie, Katar, Omán, Kuvajt, Bahrajn, Irák, Írán, Jordánsko a Libanon jsou odhodlány navyšovat svoje energetické kapacity a zejména solární energie zde bude hrát prim a přispět v regionu by měla navýšením současných kapacit o 57 GW.

Aktuálně nejvýznamnější projekty jsou v SAE, kde v Dubaji a Abu Dhabi se jedná o solární parky o instalovaném výkonu cca 6,5 GW, s nejnižší cenou, která je momentálně 1,35  US cent/kWh. Faktem je, že se jedná a bude jednat o projekty solárních elektráren o značném instalovaném výkonu i v dalších státech, které budou vyžadovat masivní investování a financování. Těchto projektů se tak budou účastnit ekonomicky stabilní a silné společnosti. Zahraniční kancelář CzechTrade SAE v Dubaji, sleduje daný trend a je připravena poskytovat českým firmám aktuální informace.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji
Zdroj: https://www.arabianbusiness.com