Španělsko letos do července dovezlo o 22 % více ropy. Podíl z Ruska klesl

Datum: 14. 9. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Španělsko Španělsko

Španělsko za prvních sedm měsíců roku nakoupilo ze zahraničí 38,22 milionu tun ropy, což je o 22,1 % více než dovezlo loni. Podíl ropy z Ruska byl však o 56 % snížen.

Země dovezla od ledna do července z Ruska 698 kilotun, což je méně než polovina toho, co nakoupila ve stejném období předchozího roku. Snaží se tímto splnit závazek Evropské unie, který usiluje o snížení energetické závislosti na zemi vedené Vladimirem Putinem.

To samé se nedá říci o plynu. Španělsko nemá k dispozici tolik dodavatelů plynu jako ropy a tak se i nadále velkou měrou uchyluje k nákupu plynu z Ruska.

Španělsko v roce 2021 importovalo v roce 2021 přibližně 416 terawatt hodin plynu. Na prvním místě se objevuje Alžírsko, s 177 990 gigawatt hodinami, Spojené státy s 59 815 gigawatt hodinami, dále Nigérie s 47 690 gigawatt hodinami a Rusko s 37 027 gigawatt hodinami.

Hlavním dodavatelem ropy pro Španělsko je s 5538 kilotunami Nigérie. Následují Spojené státy s 4718 kilotunami a třetím největším dodavatelem je Brazílie s 3654 kilotunami. Oproti dovozům z července minulého roku objem ropy z Nigérie klesl o 8,2 %, avšak dovozy ze Spojených států a Brazílie výrazně posílily. Americký dovoz stoupl o 126,1 % a brazilský dokonce o 292,9 %. 

V červenci dovezlo Španělsko 34 druhů ropy z 19 zemí. V sedmém měsíci roku dominovaly dovozu Brazílie s 1075 kilotunami (meziroční nárůst o 701 %), poté Spojené státy s 699 kilotunami (meziroční nárůst o 27,5 %) a poté Nigérie s 565 kilotunami (meziroční pokles o 57,4 %).

Celkově dovoz ropy z členských zemí OPEC vzrostl v červenci o 22,3 % a představuje tedy 48,8 % z celkových 18 704 kilotun.

Je monitorován také nárůst zásilek z Alžírska navzdory napjatým vztahům obou zemí. Konkrétně jde o nárůst o 228,9 %. Podobně kladný vývoj lze sledovat i u Saudské Arábie, kde byl zaznamenám nárůst o 83,9 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko. 

Zdroj: El Mundo