Španělsko usiluje o rychlý vznik vlastní kosmické agentury

Datum: 9. 5. 2022    Průmyslový obor: Letecký průmysl;     Teritoriální zaměření:  Španělsko Španělsko

Rada ministrů 22. března 2022 schválila Strategický projekt pro leteckou hospodářskou obnovu a transformaci (PERTE). Usiluje o spolupráci veřejného a soukromého sektoru na podporu vědy a inovací v oblasti letectví a kosmonautiky, aby země byla schopná reagovat na nové výzvy v odvětví, jako jsou globální bezpečnost nebo digitální transformace. Projekt předpokládá investice 4,5 miliardy euro do roku 2025 na podporu tří strategických pilířů - letectví, kosmonautiky a sektorů s nimi spojených. Podpora veřejným sektorem se odhaduje na 2,19 miliardy eur a soukromými investicemi ve výši přibližně 2,34 miliardy eur.

Ministryně vědy a inovací Diana Morant vyzdvihuje sektor jako strategický pro transformaci Španělska a také nezbytný pro takové každodenní služby jako mobilní telefony, GPS, meteorologie a další. Díky projektu budou orgány veřejné správy, firmy a výzkumná centra spolupracovat na posílení kapacit leteckého a kosmického průmyslu, podporovat vývoj a implementaci inovativních technologií, včetně technologií podporujících vývoj bezemisních letadel. A k tomu může dojít ve spolupráci s českými podniky.

Aerospace PERTE si klade za cíl posílit pozici Španělska v kosmickém sektoru pomocí vzniku vlastní vesmírné agentury. Ta zavede nové mechanismy pro koordinaci vesmírných aktivit na národní úrovni a španělskou účast v mezinárodních programech. Právě Španělsko je jedinou evropskou zemí bez vlastní vesmírné agentury. V projektu jsou mimo jiné družicový program pro pozorování Země nebo monitorování změn klimatu.

Letecký pilíř stanovuje rozvoj nových technologií a systémů s nulovými emisemi, vývoj v oblasti víceúčelových letadel a bezpilotních leteckých prostředků (UAV), pokrok ve vývoji leteckých infrastruktur, aby byly splněny požadavky nařízení o jednotném evropském nebi. Vesmírný pilíř má zlepšit kapacity kosmického sektoru při navrhování užitečného zatížení souvisejícího s kontrolou životního prostředí, kvantovou komunikací a bezpečností v mezinárodní spolupráci. Průřezový pilíř, který ovlivňuje výše zmíněná pododvětví, podporuje inovace, udržitelnost a digitalizaci ve výrobních centrech; školí a vzdělává v těchto oborech; sjednocuje a propojuje inovační ekosystém v oblasti letectví; a snaží se umožnit veřejným a soukromým fondům posílit firmy v tomto sektoru.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Španělsko.

Zdroj: abc.es