Společnost Johnson Matthey investuje 50 milionů eur do nové výrobní linky v Polsku

Datum: 2. 5. 2022    Průmyslový obor: Chemický průmysl;     Teritoriální zaměření:  Polsko Polsko

Johnson Matthey je britská nadnárodní společnost. Zabývá se speciálními chemikáliemi a udržitelnými technologiemi.

První závod Clean Air v Polsku společnost otevřela v Gliwicích roce 2020. Výstavba další haly potrvá 18 měsíců a přibude 50 pracovních míst. V současné době firma zaměstnává 470 lidi. Cílem investice je zajištění schopnosti poskytovat zákazníkům malé série a náhradní díly z řady důležitých katalytických produktů, které pomáhají automobilovému průmyslu snižovat škodlivé emise ze všech typů vozidel.

Společnost je lídrem v oboru s mnohaletými zkušenostmi s vývojem technologií pro kontrolu emisí a třetina všech katalyzátorů vyrobených po celým světě pochází z jejích továren. Společnost má 40 závodů po celém světě a zaměstnává téměř 15 tisíc lidí.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.