Spotřeba v květnu v Itálii meziročně poklesla o 30 %

Datum: 24. 6. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Mezi nejvíce postižená odvětví patří volný čas -92% a hotelnictví a pohostinství -66%.

I přes uvolnění opatření a postupné obnovování ekonomické činnosti italská spotřeba stále prudce klesá. V květnu domácí poptávka meziročně klesla o 29,4 % (údaje Confcommercio). Pokles byl sice nižší než v dubnu, kdy meziročně klesla spotřeba dokonce o 47 %, ale i přesto je velmi znatelný. Největší propad poptávky byl zaznamenán u služeb souvisejících s využíváním volného času (-92%), v hotelnictví a pohostinství (-66%) a módě (-55%).

Odhaduje se, že se HDP ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím sníží o 17,4 % a v meziročním srovnání dokonce o 21,9 %.

Prezident Confcommercio Carlo Sangalli uvedl, že hypotéza vlády na podporu spotřeby a vnitřní poptávky prostřednictvím opatření na snížení DPH by byla důležitým znakem důvěry, v který vždy doufali. Spotřebitelé a podniky potřebují jistotu, aby mohli naplánovat a realizovat výběr nákupu a investic nezbytný k opětovnému nastartování ekonomiky.

Zdroj: ANSA
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.