Srbsko chce do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 40 %

Datum: 4. 8. 2022    Průmyslový obor: Energetika; Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Srbsko Srbsko

Ministerstvo energetiky a hornictví Srbska představilo předběžné cíle pro Integrovaný národní energetický a klimatický plán (INEKP). Hlavními body jsou zvýšení podílu obnovitelných zdrojů ve výrobě elektrické energie a rapidní snížení skleníkových plynů.

Srbská vláda představila předběžné cíle Integrovaného národního energetického a klimatického plánu, který má v následujícím období projít veřejnou debatou. Tento strategický dokument má být vypracován v souladu s předpisy Evropské Unie za účelem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Do roku 2030 má dojít ke stonásobnému zvýšení produkčních kapacit solárních elektráren a výroba z větrných elektráren má stoupnout na desetinásobek oproti současnému stavu. Celkový podíl obnovitelných zdrojů v srbské energetice má v roce 2030 být  41 % a emise skleníkových plynů mají být nižší o 40,3 % oproti úrovni roku 1990. 

Srbská ministryně energetiky a hornictví Zorana Mihajlović uvedla, že Srbsko má zpoždění v implementaci zelených řešení do svého systému výroby elektrické energie. Ve svém vystoupení ministryně uvedla i možnost instalace modulárních nukleárních elektráren. Tomuto řešení by nicméně musela předcházet široká veřejná debata. Mihajlović zároveň uvedla, že Srbsko do budoucna vkládá veliké naděje do výroby zeleného vodíku a jeho širokému použití v dopravě.

Zdroj: balkangreenenergynews.com
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Srbsko