Švédsko bude v roce 2023 investovat do podpory klimatu a obrany

Datum: 25. 11. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Švédsko Švédsko

Švédsko čelí náročnému hospodářskému prostředí. Domácnosti a podniky jsou pod tlakem vysoké inflace a rostoucích úrokových sazeb. Očekává se, že švédská ekonomika vstoupí v roce 2023 do recese. V této souvislosti vláda 8. listopadu představila návrh rozpočtu na rok 2023.

V návrhu rozpočtu vláda představuje návrhy na rozdělení výdajů ústředních vládních institucí mezi jednotlivé činnosti a odhad očekávaných příjmů. Návrh rozpočtu dále obsahuje vládní hodnocení výhledu švédské ekonomiky a veřejných financí a rámce, které z něj vyplývají pro fiskální politiku.

Švédsko čekají náročné časy
Prognóza vývoje švédské ekonomiky je chmurná a existuje značné riziko, že se situace zhorší. Očekává se, že švédská ekonomika se v roce 2023 dostane do recese. Růst HDP byl v první polovině roku 2022 poměrně silný, ale očekává se, že tento trend bude slábnout a v roce 2023 je pravděpodobný záporný růst. Vysoká inflace, rostoucí úrokové náklady a nejistota zatěžují spotřebu domácností a investice podniků. Výhledové ukazatele rovněž naznačují budoucí slabší růst a v neposlední řadě důvěra spotřebitelů je velmi nízká.

Neutrální fiskální politika
Tím, že se vláda ve své fiskální politice zaměřuje na cíl přebytku a navrhuje mírně přísnější rozpočet, využívá měnovou politiku k tomu, aby zabránila zakořenění vysoké inflace. Cíl přebytku je cílem pro čisté půjčky vládních institucí. Podle tohoto cíle by čisté půjčky měly v průběhu hospodářského cyklu činit v průměru jednu třetinu procenta HDP.

Je důležité provádět odpovědnou fiskální politiku, která nepůsobí protichůdně vůči měnové politice, aby bylo možné snížit inflaci s co nejmenšími negativními ekonomickými dopady. Očekávaná vysoká inflace by mohla mít nepříznivé dopady jak na ekonomiku, tak na jednotlivce. To by pravděpodobně vyžadovalo přísnou měnovou politiku po určitou dobu, což by vedlo ke slabšímu růstu zaměstnanosti. Vláda proto volí neutrální fiskální politiku, včetně mírně přísnějšího rozpočtu na rok 2023 a systému ochrany před vysokými náklady pro domácnosti a podniky postižené vysokými cenami elektřiny.

Podpora domácností a podniků v obtížných dobách
Domácnosti a podniky ve Švédsku jsou v těžké situaci. Stát nemůže ani by neměl kompenzovat veškeré zvýšení cen, ale finančně zranitelným skupinám by měl věnovat zvláštní pozornost. Z tohoto důvodu bude snížena daň z pohonných hmot a zavedena podpora podnikům náročným na elektrickou energii v souvislosti se systémem ochrany před vysokými náklady na účty za elektřinu, který společně vypracovaly vláda a švédská národní síť. Na podporu nejzranitelnějších osob bude prodloužen dočasný dodatečný příspěvek rodinám s dětmi, které mají nárok na příspěvek na bydlení, a vyšší úroveň podpory v nezaměstnanosti bude zavedena natrvalo.

Silnější obranná politika
V důsledku globální bezpečnostní situace musí být švédské obranné síly připraveny chránit švédské území. Budoucí členství Švédska v NATO zesiluje potřebu silné společné obrany. Odolnost Švédska se musí zvýšit. „Obrana je posilována, abychom mohli lépe bránit naši zemi, naše budoucí spojence a zájmy Švédska," uvádí vláda.

Účinná a ambiciózní politika v oblasti energetiky a klimatu
Švédsko bude prosazovat účinnou a ambiciózní politiku v oblasti energetiky, klimatu a životního prostředí. Vláda se zavazuje zajistit, aby politiky v těchto oblastech byly dlouhodobě udržitelné a nákladově efektivní. Mezi navrhované rozpočtové investice patří nová výroba elektřiny bez fosilních paliv, rozšíření infrastruktury pro nabíjení a větší zachycování uhlíku.

Návrh rozpočtu
Výdaje ústřední vlády navržené na rok 2023 činí 1195 miliard švédských korun. Příjmy ústředních vládních institucí se v roce 2023 očekávají ve výši 1279 miliard korun. Ústřední vládní finance by tedy měly v roce 2023 vykázat přebytek ve výši 84 miliard korun.

Zvýšené investice do obrany a v oblastech energetiky a klimatu budou znamenat i dobré příležitosti pro české exportéry. V případě zájmu o švédský trh se obracejte na zahraniční kancelář CzechTrade ve Stockholmu, které je připraveny asistovat firmám v jejich exportních snahách na individuální bázi.

Zpracoval kolektiv pracovníků CzechTrade Švédsko. 
Foto: Archiv CzechTrade