Těžařství v době automatizace

Datum: 21. 8. 2020    Průmyslový obor: Elektronika a elektrotechnika; Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; Voda, odpady a životní prostředí; Strojírenství - výroba strojů a techniky; Automobilový průmysl; Investice;     Teritoriální zaměření:  Peru Peru

Těžařství, jedno z nejdůležitější odvětví v Peru, prochází proměnou a adoptuje nová technologická řešení za účelem zefektivnění, snižování rizik a zajištění udržitelnosti.

Těžařství je jedním z ekonomicky nejdůležitějších odvětví v Peru. Za posledních 10 let tvořilo 9 % HDP, 60 % exportu a 16 % soukromých investic. Bylo to proto jedno z prvních odvětví, které obnovilo své aktivity v rámci ekonomické reaktivace během pandemie COVID-19, čímž se zároveň aktivovalo také 140 tisíc pracovních míst.
Stejně jako mnoho dalších odvětví, i těžařství prochází fází digitalizace a adaptace na nové technologie, a pandemie to jen akcelerovala. Tento globální trend se aplikuje i v peruánských dolech, například Caterpillar Peru se chystá na implementaci nové platformy s flotilou autonomních kamionů. Stejně tak už operují autonomní brázdící stroje ve střední oblasti Peru.  
V počáteční fázi je také zavádění traktorů na dálkové ovládání, a kamery a radary zlepšující viditelnost. Čím dál více preferovaným pohonem u těchto zařízení je elektřina, jelikož výfukové plyny pohonných hmot představují v dolech a tunelech problém.
Oblast těžařství má obecně velký zájem implementovat technologická řešení, která by optimalizovala procesy, a těžařské firmy neustále hledají nová řešení vedoucí k navýšení produkce a snižování rizik.

Zdroj: https://especial.elcomercio.pe/mineriasostenible/?p=58354?utm_source=ElComercio&utm_medium=Internas-Mobile&utm_campaign=mineria-sostenible
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Limě.