Transnet chce v jihoafrických přístavech vyrábět vlastní pitnou vodu

Datum: 23. 8. 2022    Průmyslový obor: Voda, odpady a životní prostředí;     Teritoriální zaměření:  Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Společnost Transnet ve velkém modernizuje jihoafrické přístavy. Do roku 2025 by měly být nezávislé na externích dodávkách pitné vody. Vyhlásila výběrové řízení pro vybudování odsolovacích stanic.

Společnost Transnet plánuje v příštích pěti letech modernizovat infrastrukturu v jihoafrických přístavech. Investice dosáhne na 44 miliard randů. Součástí plánů je také používání obnovitelných zdrojů elektrické energie, aby stabilizovala její dodávky a také snížila emise skleníkových plynů. V současnosti je vypsané výběrové řízení pro dodavatele odsolovacích stanic.

Potenciální dodavatelé mohou předložit návrh s potřebnými informacemi do 7. října.

Přístavy pod správou Transnetu jsou momentálně plně závislé na dodávkách vody od externích dodavatelů. Tato závislost v současnosti představuje značná rizika, neboť stále častější sucha mohou způsobit nedostatečné dodávky. K problémům v minulosti došlo v přístavu v Kapském Městě a momentálně se s problémy potýká přístav v Zálivu Nelsona Mandely. V přístavech se ročně spotřebuje 6 milionů kubických metrů vody.

Transnet vytipoval potenciální místa, kde by mohla odsolovací zařízení vzniknout, pro přístavy v Kapském Městě, Durbanu, East London, Mossel Bay, Ngqura, Gqeberha, Richards Bay a Saldhana. Výstavba odsolovacích stanic by měla začít koncem příštího roku a v provozu by měla být nejpozději v roce 2025.

Zdroj: businessinsider.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kancelář CzechTrade Jihoafrická republika.