Ukrajinská státní agentura Ukravtodor prezentovala tříletý plán rozvoje silničního hospodářství

Datum: 26. 3. 2021    Průmyslový obor: Stavebnictví a stavební materiály;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

Předseda ukrajinské státní agentury pro silniční hospodářství Ukravtodor Alexander Kubrakov představil tento týden plán transformace silničního průmyslu na období 2021-2023.

Alexandr Kubrakov usiluje o to, aby silniční projekty realizovány hospodárně, podle standardů zemí EU a příkladem jim byly úspěchy západních partnerů. Řada klíčových reforem bude provedena za podpory Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Jedním z hlavních úkolů transformačního plánu je prevence korupčních rizik, kterým by měl předběhnout převod zadávací dokumentace do elektronické podoby, vytvoření otevřených rejstříku asfaltových závodů a betonáren, kalkulačka pro výpočet ceny práce subdodavatelů a další.

Ukravtodor dále implementuje novou strategii pro zlepšení řízení kvality, která zahrnuje aktualizaci přístupu k monitorování silnic. V nadcházejících dnech bude vyhlášeno veřejné řízení na sběr a analýzu technických údajů o stavu silnic. Agentura zároveň plánuje začít využívat mezinárodně uznávané formy smluv na největších silničních projektech, včetně FIDIC nebo NEC. V plánu je rovněž využívat technologie BIM při navrhování infrastrukturních zařízení a v příštím roce - spuštění automatizovaného systému určení prioritních opravárenských a stavebních prací podle HDM-4.

Zdroj: https://www.ukrinform.ua
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina.