Ukrajinská státní železnice Ukrzaliznytsia plánuje navýšení energetické účinnosti

Datum: 16. 8. 2021    Průmyslový obor: Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení;     Teritoriální zaměření:  Ukrajina Ukrajina

Za tímto účelem uzavřela organizace smlouvu s konsorciem DB Engineering & Consulting GmbH, v rámci níž budou poskytnuty poradenské služby.

Ukrajinská státní železnice Ukrzaliznytsia uzavřela smlouvu s konsorciem DB Engineering & Consulting GmbH, v rámci níž budou poskytnuty poradenské služby na zavedení opatření pro navýšení energetické účinnosti.

Výsledkem spolupráce ukrajinské společnosti s německým partnerem bude příprava investičního plánu energetické účinnosti a formování nového systému energetického managementu pro ukrajinskou státní železnici. V souladu s podmínkami smlouvy vypracuje konzultant společnosti DB Engineering & Consulting GmbH do 18 měsíců plán investic do sféry energetické účinnosti s definicí prioritních opatření.

Rovněž tak budou vypsána doporučení a postup pro vyřízení certifikace ISO 50001 a bude představen nový systém energetického řízení. Zvláštní fond akcionářů EBRD poskytl ukrajinské státní železnici Ukrzaliznytsya pro plnění té smlouvy nevratnou finanční dotaci ve výši cca 370 tisíc eur, která plně pokrývá náklady za služby poradce.

Ve dnech 20.-22. října 2021 proběhne v Kyjevě v prostorech železničního nádraží mezinárodní veletrh železniční dopravy RailExpo. V případě zájmu o návštěvu či účasti ve veletrhu nebo pro získání dalších podrobností kontaktujte zahraniční kancelář CzechTrade v Kyjevě.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina.
Zdroj: Nv.ua