V Brazílii rekordně roste cena leteckého petroleje. Prodražuje se

Datum: 3. 5. 2022    Průmyslový obor: Letecký průmysl;     Teritoriální zaměření:  Brazílie Brazílie

Firma Petrobras oznámila začátkem května navýšení cen leteckého petroleje.

Letecký petrolej stojí podle Brazilské asociace leteckých společností Abear až za třetinou veškerých nákladů tohoto odvětví a je tak pro letecké společnosti jedním z nejméně ekonomicky efektivních produktů.

Meziměsíčně bude cena navýšena o 6,7 %, v loňském roce dosáhl růst ceny dokonce 92 %. Eduardo Sanovicz, ředitel asociace Abear, tvrdí, že značný vliv na rostoucí cenu leteckého paliva má po pandemii i právě probíhající válka na Ukrajině, jež má za důsledek jak posilování dolaru, tak růst ceny ropy.

Brazílie je rovněž jedinou zemí na světě, která platí regionální daň z leteckého petroleje i na svém vlastním teritoriu. Jiné zahraniční aerolinky jsou od těchto daní osvobozeny, tankují-li na státním území své země. Proto jsou často brazilské vnitrostátní lety dražší, než lety mezinárodní na stejnou vzdálenost.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade Brazílie.
Zdroj: https://exame.com/