V Estonsku sílí podpora pro vznik jaderných elektráren s nízkým výkonem

Datum: 19. 9. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Estonsko Estonsko

V průzkumu, který v srpnu provedla společnost pro sociologický výzkum Kantar Emor, 69 % respondentů vyjádřilo ano a spíše ano pro podporu vybudovat malé modulární jaderné elektrárny.

Společnost Fermi Energia plánuje realizovat takový projekt. Jde o největší podporu jaderné elektrárny od roku 2019, kdy byl podobný průzkum poprvé proveden. Na otázku, zda respondenti podporují úvahy o možné výstavbě jaderné elektrárny nové generace v Estonsku za účelem zajištění bezpečnosti energetických dodávek. Celých 38 % respondentů zvolilo odpověď ano a 31 % odpovědělo spíše ano. Na druhou stranu 11 % označilo odpověď spíše ne a 9 % ne. Konkrétní odpověď nezvolilo 11 % respondentů.

Ve srovnání s lednovým průzkumem se zvýšilo procento těch, kteří vyjadřují výstavbě silnou podporu, naopak stále klesá procento těch, kteří nemají konkrétní názor, a těch, kteří jsou proti. Letos byly názory lidí na otázky spojené s energetikou do značné míry ovlivněny cenami energií a otázkami bezpečnosti dodávek, což se také odráží ve výsledcích průzkumu,“ uvedl vedoucí komunikace společnosti Fermi Energia Mihkel Loide.

Společnost objednává průzkum dvakrát ročně. Respondenti byli dále dotázáni, jaký typ výroby elektřiny by preferovali. Téměř dvě třetiny, 62 %, respondentů by preferovalo větrnou energii, následuje solární energie s podporou od 58 % a jaderná elektrárna nové generace s podporou 55 % respondentů. Čtvrtina respondentů by zvolila energii z ropných břidlic a 15 % dřevní štěpku. Rozvoj elektráren na zemní podporuje 12 % respondentů.

Fermi Energia, společnost založená na začátku roku 2019, chce v Estonsku vybudovat jadernou elektrárnu s využitím modulárních reaktorů s nízkým výkonem. V prvním průzkumu v dubnu 2019 podpořilo myšlenku postavit v Estonsku jadernou elektrárnu s nízkým výkonem 51,2 % respondentů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Lotyšsko s působností pro celé Pobaltí.
Zdroj: Dienas bizness