V Indii spolupracují instituce se soukromým sektorem při vývoji zelených vodíkových technologií

Datum: 3. 5. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Indie Indie

Indická ekonomika si uvědomuje budoucí význam zeleného vodíku a již vznikají i vazby mezi výzkumem a výrobními firmami. Zřejmý růst role obnovitelných energií a zejména té vodíkové je příležitostí nejen pro český trh, který by se svými dosavadními technologiemi mohl pokusit přispět k uspokojení již nyní vzrůstající poptávky v tomto sektoru v Indii.

Indický konglomerát Larsen & Toubro (L&T), jenž se zaměřuje na obory strojírenství a stavebnictví, uzavřel dohodu s Indickým Institutem Technologií v Mumbai (IIT). Dohoda se zaměřuje na výzkum a vývoj zelených vodíkových technologií. Zásadní význam těchto technologií spočívá v jejich nulové uhlíkové stopě, neboť energie, potřebná k výrobě vodíku pomocí elektrolýzy, je z obnovitelných zdrojů.

V tomto výzkumu mají přitom obě strany významný potenciál. IIT je považována za hlavní instituci v Indii, jenž se zabývá výzkumem technologií a může tedy podstatnou měrou přispět k vývoji technických detailů při hledání efektivnějších řešení. L&T lze naopak považovat za společnost s enormním dosahem a zkušenostmi v oblasti vývoje a stavby technologií ale také v komercializaci tématu a distribuci potenciálního produktu.

Aktivita zaměřená na vývoj vodíkových technologií se v indickém prostředí stále zvyšuje. Důkazem toho mohou být aktivity stejné společnosti L&T, jenž započaly v nedávné minulosti a propojuje je obecná motivace společnosti, tedy stát se nedílnou součástí trhu se zelenou energií. Kooperace L&T a norské společnosti HydrogenPro, zaměřující se od roku 2013 na technologie elektrolýzy. Záměr tohoto sdružení by měla být výroba alkalických vodních elektrolyzérů v gigawattovém měřítku pro indický trh a další vybrané geografické oblasti.

Vodíkové technologie jsou součástí trendu, jenž je nejen pro Indii v posledních letech typický. Zaměření země na přechod z neobnovitelných na obnovitelné zdroje získalo pozornost například při zveřejnění plánu na největší doposud zrealizovanou expanzi v této oblasti. Cílem pro rok 2022 je produkce energie z obnovitelných zdrojů o velikosti 175GW, zatímco pro rok 2030 jde již o 500GW.

Lze také tvrdit, že Indie je pro záměr zvýšení role zelené vodíkové energie vhodná. To zejména díky dostupnosti a nízkým výrobním nákladům obnovitelné energie ze vzduchu či slunce. Konktrétněji je odhadováno, že se poptávka po zeleném vodíku do roku 2030 zvýší na dva miliony metrických tun ročně. S tím se také zvýší investice do sektoru ve výši až 60 miliard amerických dolarů.

Zřejmý růst role obnovitelných energií a zejména té vodíkové je příležitostí nejen pro český trh, který by se svými dosavadními technologiemi mohl pokusit přispět k uspokojení již nyní vzrůstající poptávky v tomto sektoru. Tématem, ve kterém může být Indie inspirací, je aktivita technologického a infrastrukturního odvětví zaměřena obnovitelné zdroje a investice s tím spojeny.

Zdroj: https://solarquarter.com/

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Indie (Bengalúru).