V Jihoafrické republice přetrvává energetická krize

Datum: 29. 7. 2022    Průmyslový obor: Energetika;     Teritoriální zaměření:  Jihoafrická republika Jihoafrická republika

Prezident Ramaphosa představil plán, který má zemi pomoci překonat už 14 let trvající energetickou krizi.

V Jihoafrické republice trvá energetická krize již 14 let. V zimním období dochází k přerušování dodávek elektrické energie (místní terminologií k tzv. loadsheddingu) častěji než v ostatních částech roku, neboť lidé často využívají elektřinu k topení. Letos v červnu docházelo k výpadkům až 4x denně, kdy některá přerušení přesáhla čtyři hodiny v kuse, což u mnoha domácností znamenalo, že lidé více elektřinu neměli, než měli.

Distributor, státem vlastněná společnost Eskom, omlouvá výpadky tvrzeními, která už lidem připadají nanejvýš zavádějící. Jako nejčastější důvody se uvádí odcizené kabely. K tomu dochází zejména v chudších oblastech, ale obecně to nemá vliv na celostátní plánované výpadky, stávky v uhelných dolech a u přepravců, ukradené kolejnice (vlaky přepravující uhlí měly zpoždění), odstávka bloků elektráren z důvodů údržby nebo odstávka bloků z důvodů poruchy (což je alarmující, neboť byly nedávno za velké peníze zrekonstruovány). Bohužel Eskom je jediná společnost, která v zemi vyrábí elektřinu, a to hlavně z uhlí. V současnosti společnost dluží téměř 400 miliard randů a není schopna splácet všechny své závazky.

Prezident Cyril Ramaphosa má plán, jak dostat zemi z energetické krize

Podle prezidenta je zásadní umožnit soukromým investorům vybudovat nové výrobní kapacity a umožnit lidem lepší přechod k alternativním zdrojům (zejména k solární a větrné energii). Země by se podle něj vůbec měla více zaměřovat na alternativní zdroje elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tento plán ovšem naráží na odpor největší politické strany ANC, která naopak chce mít ještě větší státní kontrolu v průmyslu.

Hlavní cíle jsou zvýšit počet kvalifikovaných kmenových zaměstnanců pracujících v Eskomu, snížit počet krádeží a sabotáží ve společnosti Eskom, zlepšit logistiku, dodržovat termíny, umožnit společnosti Eskom nakupovat přebytečnou energii od soukromých výrobců, dovážet více energie z ostatních zemí v regionu, do října představit plán, jak se efektivně zbavit dluhu, který Eskom zatěžuje a tak dále.

Zavádění a budování alternativních zdrojů elektrické energie také naráží na byrokratické překážky - např. posouzení dopadů na životní prostředí trvá až 300 dnů, získat některá enviromentální povolení trvá stejnou dobu. Cílem ministerstva životního prostředí je tedy významně snížit tyto doby a zavést nové nástroje, které by výstavbu nových elektráren uspíšily.

Domácnosti užívající solární panely také dosud žily v nejistotě, že je společnost Eskom bude penalizovat za neodebírání jejich elektřiny zvláštní solární daní, kdy jim bude účtován zvláštní poplatek. Momentálně se ale vedení společnosti Eskom od podobných vyjádření distancuje, neboť podle nich musí dojít k celkové reformě a poplatky by měly zavedeny plošně pro všechny odběratele. Naopak domácnosti, které přebytek solární energie zpět přeprodávají Eskomu, by mohly dostat slevu.

Situace ohledně energetické krize vzbuzuje řadu emocí. Přestože se prezident snaží lidi motivovat k pořízení vlastních solárních panelů, zástupci nejchudší vrstvy obyvatel namítají, že pro ně se v dnešní době jedná o nedostižný luxus a stát by měl nacházet jiná řešení, která by jim zajistila dodávky proudu.

Zdroj: news24.com, eNCA, businesstech.co.za
Zpracoval kolektiv pracovníků Zahraniční kanceláře CzechTrade Jihoafrická republika.