V Rakousku jsou nejspokojenější se svou prací zaměstnanci bank a policisté

Datum: 23. 9. 2019    Průmyslový obor: Služby;     Teritoriální zaměření:  Rakousko Rakousko

Rakouská komora práce zveřejnila výsledky spokojenosti zaměstnanců.

Z nedávného průzkumu Rakouské komory práce vyplynulo, že až 20 % rakouských zaměstnanců si přeje při první příležitosti změnit své pracovní místo. Nejlépe jsou na tom zaměstnanci bank, kde o změně zaměstnavatele uvažuje jenom 7 ze 100 bankéřů. Spokojeni jsou také policisté, u kterých by chtělo změnit práci pouhých 8 %. Opačná situace je v odvětví obchodu a gastronomie. Podíl nespokojených zaměstnanců doplňujících zboží dosahuje 36 % a u pracovníků v restauracích a hotelech 32 %. 
Dále je patrné, že desetina všech zaměstnanců chce změnit své zaměstnaní a zhruba dalších 12 % úplně svou profesi. Nejčastějšími důvody jsou negativní ekonomická situace společnosti, následován špatným manažerským stylem řízení a také nespokojeností se svou samotnou pracovní náplní. Vliv má také nedostatečné finanční ohodnocení, nepříjemná pracovní atmosféra a mimojiné chybějící příležitost pro osobní a pracovní rozvoj. Rakouská komora práce v boji o dobrý a spokojený personál doporučuje lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a také spravedlivou mzdu.
 
Zdroj: derstandard.at
Vypracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň