V roce 2019 průmyslová výroba v Itálii poklesla

Datum: 10. 2. 2020    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Itálie Itálie

Po pěti letech Itálie zaznamenala pokles průmyslové výroby.

Italský statistický úřad ISTAT odhaduje hodnotu poklesu průmyslové výroby v roce 2019 na -1,3 %. V roce 2018 rostla průmyslová výroba o 0,6 %. Jedná se tak o první pokles od roku 2014 a největší pokles od roku 2013. Pokud se statistiky očistí o kalendářní efekty, dojde ke zvýšení poklesu na -4,3 %.
Průmyslová produkce v prosinci 2019 měsíčně klesla o 2,7 %, což je nejsilnější pokles od ledna 2018. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 se průmyslová produkce z ekonomického hlediska snížila o 1,4 %.
Co se týče automobilové produkce, ta v roce 2019 znamenala meziroční pokles o 13,9 %. Jedná se o nejsilnější pokles od roku 2012.
Obecně dochází k poklesům téměř ve všech oborech, nejvíce ve výrobě meziproduktů (-6,6 %), energie (-6 %) a investičního zboží (-4,7 %); pokles byl zaznamenán také u výroby spotřebního zboží (-0,8 %). Jedinými sektory hospodářské činnosti, které vykazují nárůst trendu, jsou výroba počítačů, elektroniky a optických výrobků (+ 5,3 %), potravinářský, nápojový a tabákový průmysl (+ 2,9 %).

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Milán.