Rakouská ekonomika se zotavuje po historickém propadu v letech koronaviru

Datum: 20. 10. 2022    Průmyslový obor: Ostatní;     Teritoriální zaměření:  Rakousko Rakousko

Po historickém propadu způsobeném koronakrizí rostl rakouský hospodářský výkon v roce 2021 stabilně. Reálný HDP stoupl o 4,6 procenta a dosáhl 97,8 procenta předkrizové úrovně roku 2019 v reálných hodnotách.

Výrobní sektor vzrostl o 6,6 procenta, především díky výrobě (nárůst o 9,5 procenta). Růst ve stavebnictví činil 2,6 procenta. Sektor služeb zaznamenal celkový nárůst o 2,9 procenta, přičemž vzdělávání, zdravotní a sociální služby zvýšily svůj hospodářský výkon o 6,6 procenta a ostatní ekonomické služby vzrostly o 6,8 procenta. Obchod se zvýšil o 3,7 procenta a sektor ubytování a gastronomie zaznamenal výrazný pokles o 13,2 procenta.

Hnací silou jsou spotřebitelské výdaje
Spotřebitelské výdaje se vyvíjely paralelně s hospodářským růstem a vzrostly o 4,8 procenta. „Hnací silou růstu však byla především vládní spotřeba, která se reálně zvýšila o 7,8 procenta," uvádí rakouský statistický úřad Statistik Austria. Spotřebitelské výdaje domácností vzrostly pouze o 3,6 procenta. Důvodem je prudký pokles výdajů v oblasti gastronomie a ubytování. Statistik Austria jej vysvětluje silnou zimní sezónou 2019/2020, kterou nebylo možné v následující sezóně opakovat kvůli lockdownu.

I investiční aktivita se v roce 2021 zvýšila. Poptávka po zlatých mincích a slitcích způsobila zvýšení jejich ceny o 126,4 procenta. Podíl hrubých investic však podle Statistik Austria zůstává nízký. Výrazně vzrostla poptávka po dlouhodobém majetku, zejména po strojích a zařízeních, následovaná investicemi do stavebnictví.

Vývoz zboží stoupl o 12,9 procenta a dovoz o 14,2 procenta. Kvůli pandemii koronaviru se vývoz v sektoru služeb zvýšil o 1,3 procenta, zatímco dovoz vzrostl o 12,2 procenta.

Rakušané v roce 2021 odpracovali 5,84 miliardy pracovních hodin. To je o 5,5 procenta více než v předchozím roce. Počet pracovních míst stoupl o 2,2 procenta na přibližně 4,84 milionu, čímž o 0,4 procenta překonal předkrizovou úroveň roku 2019.

Podle Statistik Austria vzrostly mzdy a platy o 4,7 procenta, čistá mzda a plat se zvýšily v průměru o 4,0 procenta.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko. 
Zdroj: Die Presse